Podmínky používání

(Naposledy aktualizováno dne 5. Smět 2023)

1. Webové stránky

1.1 Přijetí podmínek používání

Používání těchto webových stránek je podmíněno souhlasem s těmito Podmínkami používání a také s naším Prohlášením o ochraně soukromí. Dalším používáním těchto webových stránek přijímáte tyto Podmínky používání a naše Prohlášení o ochraně soukromí, bez ohledu na to, zda se zaregistrujete jako člen/ka. Tyto Podmínky používání a naše Prohlášení o ochraně soukromí můžeme kdykoli změnit. Pokud tak učiníme, na Webových stránkách bude zveřejněna aktualizovaná verze těchto Podmínek používání a Prohlášení o ochraně soukromí. Je Vaší povinností pravidelně nahlížet na tyto Podmínky používání a Prohlášení o ochraně soukromí. Pokud jste členem Webových stránek a změny Podmínek používání a Prohlášení o ochraně soukromí budou podstatné, využijeme veškerého úsilí, abychom Vás o změnách informovali.

Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami používání a naším Prohlášením o ochraně soukromí, není Vám povoleno tyto webové stránky používat.

1.2 Podmínky používání podle bydliště

(a) Pokud žijete v členském státu EU, vztahují se na Vás doložky 16.7 a 18.8(a) (nikoliv však doložka 18.8(b)).
(b) Pokud žijete v zemi, která není členskou zemí EU, vztahuje se na Vás doložka 18.8(b) (nikoliv však doložka 18.8(a)).
(c) Pokud žijete v některém z následujících států USA, vztahuje se na Vás doložka 16.3(a): Arizona, Kalifornie, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, Severní Karolína, Ohio nebo Wisconsin.
(d) Pokud žijete v některém z následujících států USA, vztahuje se na Vás doložka 16.3(b): Kalifornie, Illinois, New York nebo Ohio.

1.3 Uživatelská dohoda

Tyto Podmínky používání představují dohodu mezi Vámi a Společností (jak je definována níže) v souvislosti s Vaším využíváním Služby a Webových stránek („Dohoda“).

1.4 Kontaktní údaje

Tyto webové stránky jsou provozovány společností Cupid Media Pty Ltd, která je registrovaná v Austrálii. Společnost je registrována jako plátce daňe z přidané hodnoty v Evropské unii podle zvláštního režimu DPH pro elektronické služby (VoeS) pro podniky mimo EU. Můžete nás kontaktovat některým z následujících způsobů:

Formulář pro online podporu: Klikněte zde (pro nejrychlejší asistenci využijte tuto možnost)

E‐mailová adresa: team@EuroCupid

Telefonní číslo: +61 7 5571 1181

Číslo faxu: +61 7 3103 4000

Poštovní adresa: EuroCupid, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austrálie

Chcete‐li nás kontaktovat ohledně záležitosti týkající se ochrany osobních údajů nebo máte dotaz ohledně shromažďování nebo používání Vašich osobních údajů, bližší informace naleznete v našem Prohlášení o ochraně soukromí.

Společnost VeraSafe byla ustanovena zástupcem Společnosti pro záležitosti ochrany údajů v Evropské unii. Pokud žijete v Evropské unii, kromě možnosti kontaktovat nás pomocí výše uvedených kontaktních údajů můžete kontaktovat společnost VeraSafe v souvislosti se záležitostmi souvisejícími se zpracováním Vašich osobních údajů. Pro podání takového dotazu kontaktujte, prosím, společnost VeraSafe pomocí tohoto kontaktního formuláře: https://www.verasafe.com/privacy‐services/contact‐article‐27‐ representative.

Společnost VeraSafe lze popřípadě kontaktovat na následujících adresách:

Jméno: VeraSafe Czech Republic s.r.o
Adresa: Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 Czech Republic; nebo

Jméno: VeraSafe Irsko Ltd
Adresa: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Irsko.

2. Členství

2.1 Způsobilost

Abyste se mohli zaregistrovat jako člen či členka Služby nebo používat tyto Webové stránky, musíte být starší 18ti let. Používáním těchto Webových stránek prohlašujete, zavazujete se a zaručujete se, že máte právo, pravomoc a schopnost uzavřít tuto Dohodu a dodržovat Podmínky používání v plném rozsahu.

2.2 Vznik dohody

Registrací jako člen či členka uzavíráte se Společností dohodu týkající se používání Webových stránek, což může či nemusí být zdarma. Můžete přejít na vyšší úroveň členství a získat tak přístup k více funkcím. Pokud se rozhodnete tak učinit, bude vyžadováno, abyste si zvolili určité funkce, podmínky smlouvy a způsob platby. Kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ v posledním kroku procesu povýšení účtu uzavřete závaznou smlouvu týkající se zvoleného typu členství za danou cenu.

2.3 Členství

(a) Členem Služby se můžete se stát i bezplatně. Členství zdarma Vás opravňuje využívat pouze některé z funkcí dostupných v rámci Služby. Přístup k dalším funkcím získáte tím, že se stanete platícím uživatelem Služby. Využívání dodatečných funkcí je podmíněno zaplacením příslušných poplatků.
(b) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že za účelem ochrany uživatelů těchto webových stránek nemůžete požádat o členství ani se stát členem, pokud jste byli odsouzeni za trestný čin nebo zločin. Žádostí o členství se zaručujete a prohlašujete, že jste nebyli odsouzeni za trestný čin ani zločin, a že nejste žádným vládním orgánem registrováni jako sexuální delikventi.
(c) Berete na vědomí, že Společnost v současné době pravidelně neprovádí kontroly původu uživatelů, nezkoumá poskytnuté informace ani neověřuje zápisy z trestních rejstříků uživatelů. Vyhrazujeme si však právo ověřovat údaje poskytnuté uživately, abychom se ujistili, že neporušují svá prohlášení a že všechna tvrzení jsou pravdivá. Souhlasíte s tím, že Společnost smí ověřovat Vaše údaje, a Společnost si vyhrazuje právo odmítnout a/nebo ukončit Vaše členství, pokud porušíte své prohlášení nebo se Vaše tvrzení ukáže jako nepravdivé.

2.4 Předplatné členství a poplatky

Druhy členství a příslušné poplatky se nacházejí na stránce „Povýšit členství“. Uvedené poplatky za předplatné mohou být změněny. Případné změny budou zveřejněny na výše uvedené stránce Webových stránek. Berete na vědomí, že mezi jednotlivými jurisdikcemi mohou existovat rozdíly v poplatcích za členství, přičemž tyto rozdíly odrážejí náklady vztahující se na danou jurisdikci a další obchodní podmínky související s touto jurisdikcí.

2.5 Členství na zkoušku zdarma a další propagační akce

Všechny bezplatné zkušební verze nebo jiné propagační akce, které poskytují bezplatný přístup k Placeným službám, musí být využity v určeném čase zkušební doby.

2.6 Platba

(a) Berete na vědomí, že i když jsou některé služby k dispozici zdarma, Placené služby jsou k dispozici pouze pro členy s platným členstvím nebo po zaplacení poplatku. Předplatné a Placené služby lze získat za ceny, na období a pomocí platebních metod uvedených na stránce „Povýšit členství“ nebo na příslušné platební stránce. Ceny jsou uvedeny v měně, která je zobrazena na stránce „Povýšení členství“, a zahrnují všechny příslušné poplatky, pokud není uvedeno jinak.
(b) Vaše členství nebo Placené služby budou automaticky obnoveny. Automatické obnovení členství můžete kdykoliv zrušit. Pokud jste předplatné členství nezrušili, budou platba i členství automaticky obnoveny na uvedená období. Automatickou obnovu můžete zrušit podle pokynů na Webových stránkách v části Nápověda.
(c) V případě, že poskytneme možnost opakované fakturace pro platbu za členství pro Vámi zvolený plán předplatného nebo Placené služby, tím opravňujete Společnost k opakovanému účtování těchto poplatků (v přiměřených lhůtách). Společnost přestane tyto poplatky účtovat po obdržení Vašeho písemného oznámení, že bylo toto oprávnění zrušeno. Vaše oznámení nemá vliv na poplatky, které vznikly před tím, než Společnost mohla rozumně jednat. V každém případě je od Vás požadováno poskytnout aktuální, úplné a přesné údaje, které umožní správné účtování poplatků za členství, a je nutné tyto údaje pravidelně aktualizovat.
(d) Ceny za předplatné členství nebo Placené služby můžeme kdykoliv změnit. Nová sazba nabude účinnosti, když budete žádat o nové členství (bez ohledu na to, zda je Vaším prvním členstvím) nebo provedete platbu za Placené služby, poté co jsou nové ceny zveřejněny na Webových stránkách. Automatické obnovení stávajícího předplatného bude pokračovat za původní cenu.
(e) V případě zjištění podezřelé platební činnosti si vyhrazujeme právo dočasně nebo trvale pozastavit platbu prostřednictvím Vaší platební karty a/nebo kontaktovat Vás, Vaši banku nebo jinou relevantní třetí stranu, abychom ohlásili tuto neobvyklou činnost a/nebo získali další informace.

2.7 Podmínky používání platebních služeb

Při používání platebních služeb třetích stran musíte přijmout a dodržovat Podmínky používání těchto platebních služeb.

2.8 Podmínky Zlatého, Platinového a Diamantového členství a Coins

Vezměte, prosím, na vědomí, že uživatelé placeného členství se dělí na Zlaté, Platinové a Diamantové členy. Pouze Platinoví a Diamantoví členové mají přístup k pokročilým funkcím párování, překladači zpráv a dvojnásobnému prostoru ve výsledcích vyhledávání a mohou také využít Coins, které získají s členstvím zdarma. Pouze Diamantoví členové mají přístup k funkci přednostní pozice zpráv, přednostní zákaznické podpoře a zvýraznění profilu ve výsledcích vyhledávání.

Coins se používají k platbě za Placené služby jako např. poslání virtuálního dárku. Nevyužité Coins vyprší 365 dní po datu jejich zakoupení.

2.9 Bezpečnost hesla

V rámci registrace členství po Vás bude požadován výběr hesla. Jste plně odpovědni za výběr hesla, které nelze snadno uhádnout, a za uchování hesla v bezpečí. Souhlasíte s tím, že nepřevedete ani neprodáte své přístupové údaje na Webové stránky žádné třetí straně. Pokud máte důvod domnívat se, že Váš účet již není zabezpečený, je nutné, abyste nám tuto skutečnost neprodleně oznámili a ihned si nastavili nové heslo.

2.10 Ověření identity

Čas od času můžeme požádat o ověření:

(a) Vaší totožnosti;
(b) Vámi poskytnutých informací;
(c) platebních nebo fakturačních údajů; a/nebo
(d) že dodržujete naše Podmínky používání.

3. Služba

Služba je internetová informační služba umožňující kontakt mezi členy, kteří mohou či nemusí hledat přátelství nebo vztah. Nejedná se o službu zprostředkování manželství, službu objednání manželky nebo o službu dohazování. Společnost nemá žádnou povinnost Vám dohazovat nějakého člena nebo členy.

4. Používání služby

4.1 Vlastní nebezpečí

Berete na vědomí, že používání Služby a Webových stránek je výhradně na Vaše vlastní nebezpečí.

4.2 Přesné informace

Prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že informace a fotografie, které dodáváte Službě, Webovým stránkám a Společnosti, jsou ve všech ohledech přesné, neporušují tuto Dohodu a ani nijak nepoškozují žádné další osoby.

Na naše webové stránky nesmíte nahrávat ani na nich zveřejňovat žádné fotografie, které zobrazují:

někoho jiného než Vás;
nahotu;
předměty, které se Vás netýkají;
karikaturu nebo ilustraci (i když jste na ní zobrazen/a Vy).

4.3 Nedůvěrné údaje

Souhlasíte s tím, že všechny materiály nebo informace, které nám poskytujete, včetně Osobních údajů (jak jsou definovány v našem Prohlášení o ochraně soukromí a které mohou zahrnovat Vaše celé jméno, poštovní adresu, telefonní číslo atd.), budou považovány za nedůvěrné a nechráněné, a tyto materiály či informace můžeme používat bez omezení za předpokladu, že takové použití v rozsahu, v jakém se týká Vašich Osobních údajů, je v souladu s podmínkami našeho Prohlášení o ochraně soukromí a platnými zákony. Konkrétně souhlasíte s tím, že Společnost může používat materiál nebo informace (včetně veškerých profilových informací, fotografií, videozáznamů nebo zvukových nahrávek) pro zkopírovaní Vašeho profilu na jiné seznamovací stránky, které vlastní a provozuje Společnost nebo které jsou součástí společnosti Dating Group. Berete na vědomí, že všechny tyto Vámi poskytnuté materiály nebo informace budou zpřístupněny ostatním členům nebo uživatelům Webových stránek.

4.4 Informace dostupné v zahraničí

(a) Všechny profilové informace, které jste nám poskytli, budou na Vašem profilu veřejně přístupné, a to bez ohledu na polohu prohlížejícího. Vytvořením profilu berete na vědomí, že si uživatelé ze zahraničí budou moci prohlížet Váš profil.
(b) Společnost celosvětově využívá servery pro ukládání Vašich Osobních údajů, které mohou být umístěny v jiné zemi, než je země Vašeho bydliště.
(c) Společnost celosvětově využívá dodavatele, kteří se mohou nacházet v jiné zemi, než je země Vašeho bydliště, a kteří provádějí prověrky trestní historie osob.
(d) Za účelem poskytování zákaznické podpory, provádění úkolů back office, předcházení podvodům, či poskytování služeb pro Vás, je možné, že budeme muset povolit našim zaměstnancům nebo dodavatelům (kteří se mohou nacházet nebo jejichž zdroje mohou být umístěny v jiné zemi, než je země Vašeho bydliště) přístup k Vašim Osobním údajům.

(e) Výslovně souhlasíte s ukládáním a přenosem Osobních údajů našim členům, zaměstnancům, členům společnosti Dating Group (jejíž součástí je Cupid Media) a třetím stranám, jak je uvedeno v ustanoveních 4.4(a) až 4.4(d) těchto Podmínek a v našem Prohlášení o ochraně soukromí, i když se tito členové, zaměstnanci a třetí strany nacházejí v jiné zemi než je země Vašeho bydliště, s plným vědomím a zhodnocením rizik, která mohou být spojena s takovými přenosy nebo ukládáním, obzvláště v případě, kdy tyto země nemají stejnou nebo obdobnou úroveň ochrany jako v zemi Vašeho bydliště. Všechny přenosy budou zprostředkovány společností Cupid Media v souladu s podmínkami našeho Prohlášení o ochraně soukromí. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas nebo podat námitku proti našemu používání Vašich Osobních údajů dle postupů uvedených v našem Prohlášení o ochraně soukromí.

4.5 Autorská práva

Souhlasíte s tím, že veškerá autorská práva spočívající v materiálech nebo informacích, které jste poskytli Společnosti, jsou uděleny Společnosti k použití v rámci těchto Podmínek používání. Nebudete posílat, přenášet ani jinak poskytovat materiál nebo informace, jejichž autorská práva vlastní jiná osoba nebo subjekt, a prohlašujete, že veškeré poskytnuté materiály a informace jsou Vaše původní díla a nepochází od třetí strany.

4.6 Zákonný přístup

Je Vaší povinností ujistit se, že přístup na Webové stránky a používání Služby není dle platných zákonů, které se na Vás vztahují, zakázané nebo nezákonné. Nesete výhradní odpovědnost za zákonnost svého jednání dle všech platných zákonů.

4.7 Vystavení virům

Je Vaší povinností zabezpečit a zajistit, že proces, kterým přistupujete na Webové stránky, Vás nevystavuje riziku výskytu virů, škodlivým kódům nebo jiným formám zásahů, které by mohly poškodit Váš počítačový systém. Aby se předešlo pochybnostem, nepřebíráme žádnou odpovědnost za zásahy nebo poškození Vašeho počítačového systému, které vzniknou v souvislosti s používáním Služby, Webových stránek nebo Souvisejících webových stránek.

4.8 Obsah profilu

(a) Nesete výhradní odpovědnost za obsah svého profilu, zprávy, videozáznamy a zvukové nahrávky a další materiály, které můžete nahrávat do Služby nebo posílat ostatním členům Služby.
(b) Souhlasíte s tím, že na svůj profil nebo na Webové stránky nebudete nahrávat ani zveřejňovat žádný obsah, který:

(i) je urážlivý, obscénní, znesvěcený, urážlivý, sexuálně orientovaný, výhružný, obtěžující, rasově urážlivý, nemístný nebo jinak nevhodný na základě našeho vlastního uvážení; nebo
(ii) zobrazuje, popisuje, identifikuje nebo zmiňuje jinou osobu, než jste Vy.

4.9 Interakce se členy

Za Vaši interakci s ostatními členy služby nesete plnou odpovědnost.

4.10 Negativní závazky

Prohlašujete, zaručujete a zavazujete se, že:

(a) nikomu neposkytnete informace, které Vám byly poskytnuty prostřednictvím Služby, bez předchozího souhlasu osoby, která Vám je poskytla;
(b) Službu nebudete používat k žádné formě obtěžování nebo urážlivého chování, včetně, ale nikoliv výlučně, distribuce jakéhokoli sexuálně a/nebo rasově urážlivého, zneužívajícího, vyhrožujícího, vulgárního, obscénního, obtěžujícího, urážlivého, ohavného, hanlivého nebo nepřijatelného materiálu jakéhokoliv druhu, ani nezákonného nebo protizákonného materiálu, nebo materiálu, který nedodržuje nebo porušuje práva jiné strany (včetně, ale nikoliv výlučně, práva duševního vlastnictví a práva na ochranu osobních údajů);
(c) Službu nebudete používat pro to, abyste se zapojili do skupinové sexuální aktivity nebo pro získání kontaktů pro účely mimomanželských pletek nebo milostných poměrů, nebo k vyhledávání služeb či poskytování prostituce nebo jiných činností, které mohou být v zemi Vašeho pobytu nelegální;
(d) nebudete se vydávat za jinou osobu, zkreslovat svůj věk nebo rodinný stav ani uvádět na svůj profil informace, které jsou jakkoliv nepravdivé nebo zavádějící;
(e) nebudete elektronickými nebo jinými prostředky shromažďovat ani získávat e‐mailové adresy nebo jiné kontaktní údaje ostatních uživatelů Služby ani nebudete využívat Službu k šíření spamu, řetězových dopisů nebo využívat Službu pro hromadné rozesílání e‐ mailů;
(f) nebudete Službu nebo Webové stránky používat k neoprávněným komerčním účelům;
(g) nebudete žádat nebo pokoušet se získat peníze, údaje o bankovních účtech nebo kreditních kartách nebo důvěrné finanční informace od ostatních členů nebo uživatelů Služby nebo Webových stránek;
(h) nebudete posílat peníze ani poskytovat finanční údaje osobě, se kterou jste komunikovali nebo se kterou jste se seznámili prostřednictvím Webových stránek. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu (finanční nebo jinou), kterou si přivodíte v důsledku tohoto chování. Souhlasíte, že nahlásíte každého, kdo se pokusí žádat o peníze nebo získat finanční údaje, tak, že kontaktujete zákaznickou podporu nebo pomocí funkce „Nahlásit zneužití“ na profilu člena;
(i) nebude žádat o hesla nebo se je pokoušet získat od jiných členů;
(j) Službu nebudete používat k distribuci, propagaci nebo jinému zveřejnění jakéhokoli materiálu, který obsahuje pobídku na financování, reklamu nebo nabízení zboží nebo služeb;
(k) nebudete obtěžovat ostatní tím, že se budete snažit pokračovat v konverzaci s někým, kdo Vás jasně požádal o ukončení komunikace;
(l) nebudete zveřejňovat ani odesílat materiál, který obsahuje viry nebo jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, které jsou vytvořeny ke zničení nebo omezení funkčnosti počítačového softwaru nebo hardwaru;
(m) nebudete zveřejňovat ani žádným jiným způsobem předávat kontaktní údaje včetně, ale nikoliv výlučně, e‐mailové adresy, telefonního čísla, poštovní adresy, údajů aplikací pro posílání zpráv, Facebookového uživatelského jména, URL adresy nebo celého jména prostřednictvím Vašich veřejně uvedených informací;
(n) nebudete používat nehumánní či automatizované roboty pro přihlášení se do Služby;
(o) při komunikaci se zaměstnanci našeho zákaznického servisu, ať už prostřednictvím telefonu nebo jiným způsobem, se vyvarujete urážlivého, obscénního, útočného, sexuálně orientovaného, výhružného, obtěžujícího nebo rasově urážlivého chování („Urážlivé chování“). Souhlasíte s tím, že pokud se dopustíte Urážlivého chování, které stanovíme dle našeho uvážení, budeme mít právo okamžitě ukončit Vaše členství a Vy nebudete mít nárok na vrácení plateb za členství, které jsme od Vás obdrželi;
(p) je Vám více než 18 let. Všichni členové našich Webových stránek musí být starší 18ti let. Naše společnost má nulovou toleranci pro jakýkoli pokus kteréhokoliv člena zapojit se do jakékoliv formy kybersexu, sexuální komunikace, nebo sexuálního kontaktu s osobou, která není plnoletá. Po obdržení upozornění na jakoukoli nelegální nebo nevhodnou komunikaci s nezletilou osobou, máme právo oznámit podrobnosti příslušnému oddělení policejnímu úřadu.

4.11 Oznámení o porušení autorských práv

(a) Společnost respektuje práva duševní vlastnictví jiných osob. Pokud na Webových stránkách naleznete obsah, o kterém máte podezření, že patří Vám nebo třetí straně, a že je tento obsah zobrazen způsobem, který porušuje nebo zdánlivě porušuje Vaše autorská práva, Vaše práva duševního vlastnictví nebo práva duševního vlastnictví, které patří třetí straně, můžete podat oznámení tím, že Společnosti poskytnete následující informace:

(i) Vaše kontaktní údaje ‐ včetně adresy, telefonního čísla a e‐mailové adresy;
(ii) elektronický nebo fyzický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorského práva nebo jiného práva duševního vlastnictví;
(iii) popis díla nebo jiného duševního vlastnictví, které je nebo se zdá být porušováno;
(iv) název webové stránky, kde se nachází podezřelý materiál porušující autorská práva;
(v) popis místa na Webových stránkách, kde se nachází podezřelý materiál porušující autorská práva;
(vi) prohlášení od Vás, které:
(A) vyjadřuje Vaši dobrou víru, že sporné použití není povoleno majitelem autorských práv, právním zástupcem nebo zákonem;
(B) je pod trestem za křivou přísahu, že informace uvedené ve Vašem oznámení jsou přesné a poskytnuté v dobré víře a že jste vlastníkem autorských práv nebo práv duševního vlastnictví nebo jste oprávněni jednat jménem vlastníka daného autorského práva nebo duševního vlastnictví.

Oznámení mohou být zaslána na adresu:
EuroCupid, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Austrálie
E‐mail: copyright@EuroCupid

4.12 Používání fotografií

Mimo ustanovení bodu 4.5, tím že Společnosti poskytnete jakékoliv fotografie, materiály, informace nebo obsah, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost může:

(a) reprodukovat, používat, kopírovat, provádět, zobrazovat, distribuovat a využívat materiál, informace nebo obsah;
(b) připravovat odvozená díla nebo začleňovat tyto materiály, informace a obsah do jiných děl a jiných médií; a
(c) licencí udílet ostatním stejná práva, jaká byla výše udělena Společnosti v bodě 4.12(a) a 4.12(b), a souhlasíte s jakýmkoli takovým použitím, včetně ale nikoliv výlučně propagačních nebo komerčních účelů. Rovněž zaručujete, že máte oprávnění k udělení souhlasu uvedeného v tomto ustanovení.

4.13 Nevěsta na objednávku, sjednávání manželství

Tato Webová stránka nikterak jejím uživatelům neposkytuje a nesmí být použita k napomáhání, obstarávání, propagaci nebo poskytování služby „nevěsta na objednávku“. Berete na vědomí, že právní řád Vaší země může zakazovat inzerci služeb sjednání manželství nebo zprostředkování osob k uzavírání manželství.

Pokud žijete na Filipínách, v Bělorusku nebo v jakékoliv jiné zemi, jejíž právní řád zakazuje svým obyvatelům služby sjednávání manželství, tímto se zavazujete, zaručujete a souhlasíte s tím, že Službu ani Webové stránky nebudete používat k účelu, který by byl v rozporu s právním předpisem zakazujícím sjednávání manželství. Tímto berete na vědomí a souhlasíte, že je Vaší výhradní odpovědností zajistit, že neporušíte zákaz sjednávání manželství, a dále tímto berete na vědomí a souhlasíte, že odškodnění sjednané v článku 17 se bude vztahovat na porušení právních předpisů zakazujících sjednávání manželství.

4.14 Územní omezení

Služba Webových stránek a/či mobilní aplikace nemůže být použita
(i) obyvately Kuby, Iráku, Libye, Severní Koreje, Íránu, Sýrie, Běloruska, Ruské federace, území okupovaných Ruskou federací, nebo jakoukoli jinou zemí, na kterou USA a/nebo EU uvalily embargo na zboží; ani
(ii) kýmkoli, kdo je uveden na seznamu Ministerstva financí USA Zvláště označených státních příslušníků nebo na Seznamu příkazů k zamítnutí Ministerstva obchodu USA.
Používáním Služby Webových stránek nebo mobilní aplikace prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné z těchto zemí, nejste pod její správou, nejste jejím státním příslušníkem či rezidentem, ani se nenacházíte na výše uvedených seznamech.

5. Informace

5.1 Sledování informací

Vyhrazujeme si právo kontrolovat všechny profily, zprávy, konverzace na chatu, okamžité zprávy, videozáznamy a zvukové nahrávky, abychom zajistili, že jsou v souladu s těmito Podmínkami používání. Abychom se ujistili, že poskytujeme služby na nejvyšší úrovni a co nejbezpečnější online prostředí pro naše zákazníky, spolupracujeme s jednou nebo více třetími stranami, které nám poskytují online funkce zabezpečení pro naše zákazníky. Při poskytování těchto bezpečnostních služeb je nutné shromažďovat určité neosobní údaje z počítače nebo z jiného zařízení, ze kterého se připojujete na naše webové stránky. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tímto shromažďováním, ať již přímo nebo prostřednictvím třetích stran, tj. poskytovatelů bezpečnostních služeb, některých neosobních údajů, které jsou použity výhradně pro to, abychom Vám mohli poskytovat bezpečné a zabezpečené online prostředí. Přestože nejsou shromažďovány žádné osobní údaje, zajišťujeme, že všechny třetí strany, s nimiž uzavíráme smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb, dodržují nejvyšší standarty ochrany osobních údajů a soukromí.

5.2 Upravování informací

Jelikož nejsme schopni kontrolovat všechny zprávy nebo materiály, které jsou členy Služby zveřejňovány nebo posílány, a nejsme odpovědni za obsah těchto zpráv a materiálů, vyhrazujeme si právo, ale nejsme povinni, mazat, přesouvat nebo upravovat zprávy nebo materiály (včetně profilů, zpráv, videí a zvukových nahrávek), o kterých se dle našeho vlastního uvážení domníváme, že porušují tyto Podmínky používání nebo jsou z jiného důvodu nepřijatelné.

5.3 Zabezpečení informací

Bohužel žádný přenos dat přes internet nemůže být zaručen jako zcela bezpečný. Přestože se snažíme tyto informace chránit, nezaručujeme a nemůžeme zajistit bezpečnost informací, které k nám přenášíte nebo které my přenášíme dalším povoleným třetím stranám v souladu s naším Prohlášením o ochraně soukromí. V souladu s tím výslovně uznáváte, že veškeré informace, které nám předáváte, jsou předávány na Vaše vlastní nebezpečí.

Dále výslovně souhlasíte s předáním Vašich Osobních údajů povoleným třetím stranám, a to jak ve Vaší jurisdikci, tak mimo jurisdikci Vašeho bydliště, s plným vědomím rizik s tím spojených, zejména pokud tyto ostatní jurisdikce neposkytují stejnou nebo obdobnou úroveň ochrany, jaká je poskytována v zemi Vašeho bydliště. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas, nebo podat námitku proti našemu používání Vašich Osobních údajů v souladu s postupy uvedenými v našem Prohlášení o ochraně soukromí.

Bez ohledu na výše uvedené, jakmile přijmeme Vaše údaje, podnikneme přiměřené kroky k zabezpečení těchto informací.

6. Omezení používání

Pokud se písemně nedohodneme jinak, máte k dispozici přístup na Webové stránky pouze pro Vaše osobní použití. Podniky, skupiny, organizace a firmy mají zakázáno se zaregistrovat jako člen. Jste oprávněni vytisknout si kopii jakýchkoli informací obsažených na Webových stránkách pro Vaše osobní použití, pokud není tisk výslovně zakázán.

7. Přímý marketing

Výslovně souhlasíte s tím, že Společnost může používat a zveřejňovat Osobní údaje, které o Vás Společnost shromažďuje, za účelem přímého marketingu. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas nebo podat námitku proti našemu používání Vašich Osobních údajů v souladu s postupy uvedenými v našem Prohlášení o ochraně soukromí.

8. Komunikace

Společnost si vyhrazuje právo zasílat Vám elektronickou poštu týkající se změn a dodatků ke Službě nebo produktů a služeb Společnosti a jejích přidružených podniků.

9. Reklamní sdělení

9.1 Výhradní odpovědnost

Odpovědnost za obsah reklam (pokud nějaké existují) zobrazujících se na Webových stránkách (včetně hypertextových odkazů na vlastní webové stránky inzerentů) spočívá výhradně na inzerentech. Zobrazení těchto reklam nepředstavuje doporučení ani souhlas Společnosti s produkty či službami inzerentů. Každý inzerent je výhradně zodpovědný za všechny zobrazení v souvislosti s jeho reklamou.

10. Duševní vlastnictví

Společnost si vyhrazuje všechna práva, názvy a zájmy spojené se Službou a Webovými stránkami a odpovídajícími právy duševního vlastnictví a vyhrazuje si všechna práva, která nebyla výslovně udělena.

10.1 Autorská práva

Společnost vlastní a licencuje autorská práva na Službu a Webové stránky (včetně textu, grafiky, log, ikon, zvukových záznamů a softwaru). Za jinými účely nebo za jiných podmínek, než jsou stanoveny níže nebo autorským zákonem 1968 (Cth) a podobnými právními předpisy, které jsou platné ve Vaší lokalitě, a s výjimkou výslovně povolených těmito Podmínkami používání, nesmíte v jakékoliv podobě nebo jakýmikoliv prostředky:

(a) přizpůsobovat, reprodukovat, ukládat, distribuovat, tisknout, zobrazovat, provádět, uveřejňovat nebo vytvářet odvozená díla z jakékoli části Služby nebo Webových stránek; nebo
(b) obchodně využívat veškeré informace, produkty nebo služby získané z jakékoli části Služby nebo Webových stránek;

bez našeho předchozího písemného souhlasu.

10.2 Ochranné známky

Není‐li stanoveno jinak, jsou všechna díla nebo zařízení, ke kterým je připojen symbol ™ nebo ®, registrována pod ochrannou známkou. Pokud použijete některou z ochranných známek ve vlastnictví Společnosti v souvislosti s naší činností, produkty nebo službami, musíte připojit prohlášení, které přisuzuje ochrannou známku Společnosti. Naše ochranné známky nesmíte použít:

(a) jako Vaši vlastní ochrannou známku nebo jako její součást;
(b) v souvislosti s činnostmi, produkty nebo službami, které nejsou naše;
(c) způsobem, který může být matoucí, zavádějící nebo klamný; nebo
(d) způsobem, který nás znevažuje nebo znevažuje naše informace, produkty nebo služby (včetně, ale ne výhradně, Službu nebo Webové stránky).

11. Odkazované webové stránky

11.1 Poskytování odkazů pouze pro Vaše pohodlí

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky („Odkazované webové stránky“). Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro Vaše pohodlí a nemusí být aktuální ani aktualizovány. Nejsme odpovědní za obsah nebo postupy týkající se ochrany soukromí, které souvisí s Odkazovanými webovými stránkami.

11.2 Žádné doporučení

Naše odkazy na Odkazované webové stránky by neměly být chápány jako podpora, uznání nebo doporučení ze strany Společnosti ohledně vlastníků nebo provozovatelů Odkazovaných webových stránek, nebo informací, grafů, materiálů, produktů nebo služeb odkazovaných nebo uvedených na Odkazovaných webových stránkách, pokud není stanoveno jinak. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů těchto Odkazovaných webových stránek před jejich použitím.

12. Prohlášení o ochraně soukromí

Zavazujeme se dodržovat podmínky našeho Prohlášení o ochraně soukromí, které je uvedeno na Webových stránkách a které můžeme čas od času změnit pro dosažení souladu s platnými zákony a naší činnosti.

Výslovně souhlasíte s naším shromažďováním, zpracováváním a používáním Vašich Osobních údajů způsobem a za účelem stanoveným v našem Prohlášení o ochraně soukromí. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, nebo podat námitku proti našemu používání Vašich Osobních údajů dle postupů uvedených v našem Prohlášení o ochraně soukromí.

Osobní údaje neprodáváme třetím stranám ani je neposkytujeme třetím stranám k obchodním účelům (pokud obchodní účel není výslovně uveden v našem Prohlášení o ochraně soukromí). Poskytujeme Vaše osobní údaje našim poskytovatelům služeb třetích stran za okolností stanovených v našem Prohlášení o ochraně soukromí a dalším členům společnosti Dating Group, která nabízí seznamovací služby v době a způsobem stanoveným v našem Prohlášení o ochraně soukromí.

13. Prodej Webových stránek nebo Služeb

Výslovně souhlasíte s tím, že pokud Společnost prodá Webové stránky, Služby nebo svou firmu (nebo její část), nebo dojde ke změně ve vedení Společnosti, Společnost může zveřejnit, převést nebo jinak přenést Osobní údaje, Osobní údaje zvláštní kategorie a další informace, které přenášíte na Webové stránky nebo Služby (včetně fotografií a veřejného profilu), kupujícímu nebo novému kontrolnímu subjektu či jednotlivci za účelem poskytování Vám služeb a přímého marketingu.

Berete na vědomí a výslovně souhlasíte s tím, že nový kupující nebo nový řídící subjekt nebo jednotlivec může mít sídlo v jiné zemi, než je země Vašeho bydliště, a souhlasíte s přenosem Osobních údajů do jiných zemí, než je země Vašeho bydliště.

14. Vyloučení a omezení odpovědnosti

14.1 Práva spotřebitele podle australského spotřebitelského práva

Jednotlivci v australské jurisdikci požívají řadu práv a opravných prostředků na základě australského spotřebitelského práva (ACL).

14.2 Záruky na zboží a služby pro osobní, domácí nebo rodinné použití nebo spotřebu

V australské jurisdikci, v případě, kdy dodáváme zboží nebo služby, které se běžně používají pro osobní, domácí a rodinnou spotřebu, nejsou spotřebitelské záruky poskytované právem ACL nijak omezeny ani vyloučeny.

14.3 Záruky na zboží a služby, které nejsou pro osobní, domácí nebo rodinné použití nebo spotřebu

V australské jurisdikci, v případě, kdy dodáváme zboží nebo služby, které se běžně nepoužívají pro osobní, domácí a rodinnou spotřebu a jejichž cena nepřesahuje 40 000 AUD, jsou spotřebitelské záruky omezeny na:

(a) v případě zboží:

(i) výměnu zboží nebo dodání náhradního zboží;
(ii) opravu tohoto zboží;
(iii) úhradu za náhradu tohoto zboží nebo za pořízení rovnocenného zboží; nebo
(iv) úhradu nákladů za opravu zboží; a

(b) v případě služeb:

(i) opětovné poskytnutí služby; nebo
(ii) úhradu nákladů za opětovné poskytnutí služeb.

14.4 Žádná záruka za přesnost

S výhradou ustanovení 14.2 a 14.3 neprohlašujeme ani neručíme, že materiál nebo informace poskytované prostřednictvím Služby nebo na Webových stránkách (včetně členských profilů, rad, názorů, prohlášení nebo jiných informací zobrazených, nahraných nebo distribuovaných Společností nebo členem nebo jakoukoli jinou osobou nebo subjektem) jsou spolehlivé, přesné nebo úplné nebo že Váš přístup k Službě nebo Webovým stránkám bude nepřerušovaný, včasný nebo bezpečný. Neneseme odpovědnost za jakoukoliv ztrátu vyplývající z jakéhokoli Vašeho konání či spoléhání na informacích nebo materiálech poskytovaných prostřednictvím Služby nebo na Webových stránkách. Údaje nebo materiály, které se objevují na Webových stránkách, byste si předtím, než na jejich základě budete konat nebo na ně spoléhat, měli ověřit. Berete na vědomí, že spoléhání na takové materiály nebo informace je na Vaše vlastní nebezpečí.

14.5 Žádné záruky ohledně dostupnosti

S výhradou ustanovení 14.2 a 14.3 nezaručujeme, že Služba nebo Webové stránky budou fungovat nepřerušovaně nebo bezchybně. Služba je distribuována tak „jak je“. Mohou nastávat zpoždění, vynechání a přerušení dostupnosti Služby nebo Webových stránek. Pokud to zákon dovoluje, berete na vědomí, že Služba (a dostupnost Webových stránek) je poskytována bez jakékoliv druhu záruk, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, nikoliv však výlučně k předpokládaným obchodním zárukám a vhodnosti pro konkrétní účel.

14.6 Vyloučení předpokládaných záruk

V rozsahu povoleném zákonem a s výhradou ustanovení 14.2 a 14.3, veškeré podmínky nebo záruky, které by jinak byly součástí těchto Podmínek používání, jsou tímto vyloučeny. Pokud právní předpisy vyžadují určitou podmínku nebo záruku, a pokud nám tyto právní předpisy zakazují vyloučit nebo změnit platnost, nebo naši odpovědnost za určité podmínky nebo záruky, bude tato podmínka nebo záruka zahrnuta, ale naše odpovědnost bude omezena jen na následující porušení podmínky nebo záruky:

(a) pokud se porušení týká zboží:

(i) výměna zboží nebo dodání náhradního zboží ;
(ii) oprava tohoto zboží ;
(iii) úhrada za náhradu tohoto zboží nebo za pořízení rovnocenného zboží; nebo
(iv) úhrada nákladů za opravu zboží; a

(b) pokud se porušení týká Služeb:

(i) opětovné poskytnutí Služby; nebo
(ii) úhrada nákladů za opětovné poskytnutí Služeb.

14.7 Žádná odpovědnost za ztráty

Nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztráty nebo škody, které by mohly být jakkoli způsobeny (a to i z nedbalosti), v přímé i nepřímé souvislosti s používáním Služby, Webových stránek nebo Odkazovaných webových stránek, ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztráty vyplývající z Vašeho používání nebo spoléhání se na informace, které jsou součástí této Služby nebo Webových stránek. Aby se předešlo pochybnostem a aniž by byla omezena obecná platnost výše uvedeného:

(a) Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za veškeré přímé, nepřímé, nedbalostní, náhodné, zvláštní nebo následné škody způsobeny nebo jakkoli spojeny s Vaším používáním Služby nebo Webových stránek nebo se zpožděním nebo nemožností používat Službu nebo Webové stránky, nebo škody způsobeny na základě informací, produktů a jiných služeb získaných prostřednictvím Služby nebo Webových stránek, nebo jinak vyplývající z používání Webových stránek, ať již na základě smlouvy, nedbalosti nebo jiného deliktu, objektivní odpovědnosti nebo jinak, a to i v případě, že Společnost byla informována o možnosti vzniku takové škody;
(b) Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za informace nebo materiály, které poskytujete Službě nebo Webovým stránkám ani nepřebíráme žádnou odpovědnost za použití nebo zneužití jakýchkoli informací nebo materiálů, které poskytujete Službě nebo Webovým stránkám prostřednictvím jiných členů nebo uživatelů;
(c) Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za chování kteréhokoli člena nebo jiného uživatele Služby, včetně ale nikoliv výhradně jakéhokoliv jednání, které způsobí újmu na zdraví osob.

15. Zvláštní varování týkající se seznamování online

15.1 Rizika

Berete na vědomí, že existují rizika spojená s online seznamováním, včetně ale nikoliv výhradně, nevědomého kontaktu s nezletilými osobami nebo osobami jednajícími pod falešnou záminkou nebo za účelem trestného činu. Souhlasíte s tím, že přijmete veškerá nezbytná opatření při komunikaci nebo při osobním setkání s ostatními uživateli, zvláště pokud se rozhodnete setkat osobně. Dále souhlasíte s tím, že před použitím Služby si přečtěte naše tipy pro bezpečnost online seznamování.

15.2 Žádné záruky ohledně identity členů

Berete na vědomí, že ověřování uživatelů na internetu je velmi obtížné. Společnost nemůže a nezaručuje, že každý člen nebo uživatel Služby je tím, kým tvrdí, že je. Dále společnost nemůže zaručit a nezaručuje, že profily členů obsahují spolehlivé, přesné nebo úplné informace o členovi. Proto musíte být opatrní při jednání s ostatními členy nebo uživateli Služby nebo Webových stránek.

16. Ukončení

16.1 Platnost dohody pro členy

Tato Dohoda zůstane v plné platnosti a účinnosti po dobu, kdy jste členem Služby nebo kdy jinak používáte Webové stránky.

16.2 Vámi ukončené členství

Vaše členství můžete ukončit kdykoliv z jakéhokoliv důvodu s okamžitou platností počínaje naším obdržením Vaší písemné výpovědi. Oznámení o ukončení může být doručeno na adresu uvedenou v sekci Kontaktujte nás na Webových stránkách, může být zasláno e‐mailem na e‐ mailovou adresu uvedenou v sekci Kontaktujte nás na Webových stránkách, nebo může být provedeno kliknutím na odkaz Zrušit členství ve členském účtu na Webových stránkách. V důsledku ukončení Vašeho členství nevzniká nárok na vrácení poplatků za členství.

16.3 Zvláštní právo na ukončení pro některé obyvatele USA

Jste‐li v době uzavírání předplatného obyvatelem Arizony, Kalifornie, Connecticutu, Illinois, Iowy, Minnesoty, New Yorku, Severní Karolíny, Ohia nebo Wisconsinu, pak se na Vás vztahuje následující ustanovení:

(a)Tuto Dohodu můžete zrušit bez sankcí nebo závazků kdykoliv během tří (3) pracovních dnů od předplacení placených služeb (Výpovědní lhůta). Chcete‐li zrušit tuto Dohodu, musíte nám poštou zaslat doporučeně podepsanou výpověď s datem, v níž je uvedeno, že rušíte tuto Dohodu. Výpověď služeb musí být zaslána: EuroCupid, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia. Pokud odešlete nebo doručíte oznámení o zrušení předplatného v rámci Výpovědní lhůty, Společnost Vám ve stanovené lhůtě vrátí veškeré platby, které jste učinili a které jsou předmětem tohoto ustanovení.

Jste‐li v době uzavírání předplatného rezidentem Kalifornie, Illinois, New Yorku nebo Ohia, pak se na Vás vztahuje následující ustanovení:

(b)V případě, že před koncem předplaceného období zemřete, budou mít Vaši pozůstalí nárok na vrácení té částky platby předplatného, která se vztahuje na období po Vaší smrti. V případě, že se stanete vážně postiženým (a nejste schopen používat webové stránky) před koncem předplaceného období, budete mít nárok na vrácení peněz té částky platby předplatného, která se vztahuje na období po vzniku postižení a to oznámením Společnosti na následující adresu: EuroCupid, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia.

16.4 Ukončení Vašeho přístupu ke službě

Kdykoliv Vám můžeme podle vlastního uvážení zablokovat, ukončit nebo pozastavit přístup ke Službě nebo kterékoliv její části, s upozorněním nebo bez upozornění z jakéhokoli důvodu, včetně ale nikoli výlučně, na základě podvodné, urážlivé nebo jinak nezákonné činnosti, nebo činnosti, jež může ovlivnit užívání Služby ostatním uživatelům.

16.5 Námi ukončené členství

Kdykoliv můžeme s okamžitou platností ukončit Vaše členství a Váš přístup ke Službě, pokud zjistíme (dle našeho uvážení), že jste porušili tuto Dohodu. Oznámení o ukončení členství Vám bude doručeno na poslední Vámi poskytnutou e‐mailovou adresu. Všechny poplatky za předplatné vztahující se na období po ukončení členství Vám budou vráceny po odečtení veškerých vzniklých nákladů nebo ztrát, které Společnosti vznikly v souvislosti s Vaším členstvím.

16.6 Deaktivace pro neužívání

Můžeme deaktivovat Váš účet, pokud jste službu nepoužili po dobu 6 měsíců a pokud nemáte aktivní placené předplatné členství.

16.7 Ukončení podle nařízení o spotřebitelských smlouvách (informace, zrušení a dodatečné poplatky) z roku 2013

Tato část se Vás týká pouze tehdy, jste‐li spotřebitelem dle definice uvedené v Nařízení o spotřebitelských smlouvách (informace, zrušení a dodatečné poplatky) z roku 2013 („Nařízení“), žijete ve Spojeném království a nezačali jste využívat Službu. V případě, že se na tyto Podmínky používání vztahuje Nařízení, můžete písemným oznámením ukončit své členství do čtrnácti (14) dní ode dne, kdy jste se zaregistrovali jako člen Služby. Po registraci jako člen můžete začít používat Službu okamžitě.

(a) Pokud jste začali používat naši službu během 14denní výpovědní lhůty, vztahuje se na Vás Nařízení o spotřebitelských smlouvách z roku 2013 a jste považováni za osobu, která nás požádala o poskytnutí našich služeb. V případě, že jste nás požádali o poskytnutí našich služeb, budeme po Vás požadovat zaplacení našich služeb do dne, kdy zrušíte své člensví. Za počátek používání služby se považuje provedení některé z následujících akcí:

(i) Odeslání zprávy jinému členu;
(ii) Přečtení přijaté zprávy od jiného člena;
(iii) Odeslání „Projevení zájmu“ jinému členovi.

(b) Pokud jste nezačali používat naše služby během 14denní záruční lhůty, vztahuje se na Vás Nařízení o spotřebitelských smlouvách (informace, zrušení a dodatečné poplatky) z roku 2013 a během 14 dní ode dne doručení Vaší výpovědi Vám budou vráceny poplatky za členství, které jste zaplatili.

16.8 Ukončení podle směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů (CRD)

Tato část se Vás týká pouze tehdy, jste-li „spotřebitelem“ dle definice uvedené ve Směrnici 2011/83/EU o právech spotřebitelů (dále pouze „Nařízení“), máte bydliště v Evropské Unii a nezačali jste využívat Službu. V případě, že se na tyto Podmínky používání vztahuje Nařízení, můžete písemným oznámením ukončit své členství do čtrnácti (14) dní ode dne, kdy jste se zaregistrovali jako člen Služby. Po registraci jako člen můžete začít používat Službu okamžitě.

(a) Pokud jste začali používat naši službu během 14denní výpovědní lhůty, vztahuje se na Vás Směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů a jste považováni za osobu, která nás požádala o poskytnutí našich služeb. V případě, že jste nás požádali o poskytnutí našich služeb, budeme po Vás požadovat zaplacení našich služeb do dne, kdy zrušíte své člensví. Za počátek používání služby se považuje provedení některé z následujících akcí:

(i) odeslání zprávy jinému členovi;
(ii) přečtení přijaté zprávy od jiného člena;
(iii) odeslání „Projevení zájmu“ jinému členovi.

(b) Pokud jste nezačali používat naše služby během 14denní záruční lhůty, vztahuje se na Vás Směrnice 2011/83/EU o právech spotřebitelů a během 14 dní ode dne doručení Vaší výpovědi Vám budou vráceny veškeré poplatky za členství, které jste zaplatili.

17. Odškodnění

V rozsahu povoleném zákonem souhlasíte s tím, že Společnost, její přidružené podniky, související právnické osoby, akcionáře, vedoucí pracovníky, zaměstnance, agenty i zástupce odškodníte, budete bránit jejich nároky a chránit je proti jakýmkoli nárokům, ztrátě, škodám, daním (včetně GST), odpovědnosti za škodu a/nebo nákladům (včetně nákladů na právní pomoc na základě plného odškodnění), které mohou vzniknout Společnosti, jejím přidruženým podnikům, souvisejícím právnickým osobám, akcionářům, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, agentům i zástupcům na základě z nebo v souvislosti s:

(a) porušením těchto podmínek z Vaší strany;
(b) neoprávněným použitím webových stránek, které může být spojováno s Vámi;
(c) porušením jakéhokoliv zákona z Vaší strany; a
(d) jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím, kterého se můžete dopustit v souvislosti s webovými stránkami.

Souhlasíte s tím, že budete plně spolupracovat při obhajobě jakéhokoliv Nároku. Vyhrazujeme si právo (ale nejsme povinni) převzít výlučnou obranu a kontrolu všech záležitostí, které by jinak byly předmětem odškodnění Vámi za předpokladu, že i nadále ponesete odpovědnost za takový Nárok.

18. Obecná ustanovení

18.1 Nedodržení podmínek

Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné nedodržení těchto Podmínek používání, jestliže takové selhání nastane okolnostmi mimo naši kontrolu.

18.2 Zřeknutí se práv

Pokud se zřekneme jakýchkoli práv, která jsou nám k dispozici v souladu s těmito Podmínkami používání, neznamená to, že se těchto práv automaticky zřekneme i v ostatních případech.

18.3 Oddělitelnost

Pokud je z jakéhokoli důvodu některá část těchto Podmínek používání považována z nějakého důvodu za neplatnou, nevymahatelnou nebo nezákonnou, zbývající část těchto Podmínek používání zůstává v plné platnosti i nadále.

18.4 Jazyk dohody

Jazykem této Dohody je angličtina. Pokud Společnost poskytla překlad anglické verze této Dohody, souhlasíte s tím, že překlad je poskytován pouze pro Vaše pohodlí. Pokud dojde k nějaké nesrovnalosti mezi anglickou verzí Dohody a přeloženou verzí Dohody, bude rozhodná anglická verze.

18.5 Změny

Vyhrazujeme si právo čas od času měnit tyto Podmínky používání. Změny vstoupí v platnost okamžitě po oznámení na Webových stránkách. Vaše další používání Webových stránek po takovém oznámení bude představovat Váš souhlas s tím, že jste vázáni těmito Podmínkami používání v platném znění.

18.6 Pověření

Nesmíte udělit žádná z Vašich práv na základě této smlouvy nebo týkající se Služby nebo Webových stránek žádné třetí straně. Společnost má právo udělit některá nebo všechna svá práva a závazky podle této Dohody nebo v souvislosti se Službou jakékoli třetí straně. V případě, že závazky Společnosti vyplývající z této Dohody budou převzaty třetí stranou, bude Společnost zbavena všech odpovědností vyplývajících z této Dohody.

18.7 Vztah

Souhlasíte s tím, že v důsledku této Dohody nebo na základě Vašeho užívání Služby nebo Webových stránek nevzniká mezi Vámi a Společností žádný společný podnik, partnerství, zaměstnanecký nebo agenturní vztah.

18.8 Rozhodné právo

(a) Uživatelé, kteří jsou občany členského státu Evropské unie souhlasí, že se tato Dohoda řídí platnými právními předpisy Anglie a Walesu, a souhlasí s tím, že se podrobí výlučné příslušnosti soudů Anglie a Walesu.
(b) Uživatelé, kteří mají bydliště v zemi, která není členem Evropské unie souhlasí s tím, že se tato Dohoda řídí platnými právními předpisy v Queenslandu v Austrálii a souhlasí s tím, že se podrobí výlučné příslušnosti soudů této jurisdikce.

19. Definice

V těchto Podmínkách používání mají následující výrazy jim odpovídající významy:

Pojmem „Nárok“ se rozumí ve vztahu k osobě pohledávka, požadavek, odvolání, žaloba, újma, škoda, ztráta, náklady, odpovědnost, opravný prostředek, řízení, právo podat žalobu, nárok na náhradu škody nebo odpovědnost, která vznikla nebo má být vznesena nebo vymáhána osobou nebo proti ní, jakkoliv vzniklá, zjištěná nebo nezjištěná nebo bezprostřední, budoucí nebo podmíněná;

Pojmem „Komercializovat“ se rozumí zužitkovat, uvádět na trh, propagovat, rozvíjet, integrovat, zkoumat, prodávat a provádět jakékoli další činnosti za účelem zisku nebo odměny;

„Společností“ se rozumí společnost Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), společnost zaregistrovaná v New South Wales, Austrálii, a zahrnuje veškeré právnické osoby a přidružené podniky (pojmy jsou definovány v zákoně o korporacích z roku 2001 (Cth)) ke společnosti Cupid Media Pty Ltd

"Dating Group" se rozumí SOL Holdings Limited (číslo HE342740, Kypr) a jakýkoliv z jejích přidružených nebo souvisejících subjektů, které spravuje a které poskytují zákazníkům seznamovací služby.

„EU“ se rozumí politická a hospodářská unie členských států, která se nachází v Evropě a je známá jako Evropská unie;

„Zeměmi EU“ se rozumí každá země, která je současným členem a stranou smluv EU, což znamená Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko;

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů"); identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být identifikována přímo či nepřímo, zejména s odkazem na identifikátory jako je jméno, identifikační číslo, údaj o poloze, online identifikátor nebo s odkazem na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby;

„Placenými službami“ se rozumí funkce a Služby přístupné platícím členům Webových stránek s platným předplatným;

„Prohlášením o ochraně soukromí“ se rozumí Prohlášení Společnosti o ochraně soukromí, které je k dispozici na Webových stránkách;

„Službou“ se rozumí funkce poskytované členům prostřednictvím Webových stránek;

„Osobními údaji zvláštní kategorie“ se rozumí osobní údaje zveřejňující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, Váš rejstřík trestů, genetické a biometrické údaje za účelem jednoznačné identifikace fyzické osoby, údaje týkající se zdraví nebo údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace;

„Webovými stránkami“ se rozumí tyto webové stránky, které vlastní a provozuje Společnost;

„Podmínkami používání“ se rozumí tyto Podmínky používání ve znění, které je čas od času měněno Společností a které vytvářejí dohodu mezi Vámi a Společností;

Pojmy „My“, „Nás“ a „Naše“ se rozumí Společnost.