Vilkår for Brug

(Sidst opdateret 5. Kan 2023)

1. Hjemmesiden

1.1 Accept af Vilkår for Brug

Brugen af denne hjemmeside er betinget af din accept af disse Vilkår for Brug og din Privatlivserklæring. Du vil blive anset for at have accepteret disse Vilkår for Brug og vores Privatlivserklæring ved fortsat at bruge denne hjemmeside, uanset om du registrerer dig som medlem eller ej. Vi kan til enhver tid ændre disse vilkår for brug og vores Privatlivserklæring. Hvis vi gør det, vil en ændret version af Vilkår for Brug og Privatlivserklæring blive offentliggjort på hjemmesiden. Du er ansvarlig for at sikre, at du regelmæssigt gennemgår vilkårene for brug og Privatlivserklæring. Hvis du er medlem af hjemmesiden, og ændringerne i vilkårene for brug og Privatlivserklæringen er væsentlige, vil vi gøre vores bedste for at informere dig direkte om ændringerne.

Hvis du ikke accepterer disse Vilkår for Brug, må du ikke benytte denne hjemmeside.

1.2 Vilkår for Brug afhængig af hvor du er bosiddende

(a) Hvis du er bosiddende i et EU-land, vil punkt 16.7 og paragraf 18.8 (a) gælde for dig (men ikke, paragraf 18.8 (b).
(b) Hvis du er bosiddende i et land, der ikke er en EU-land, vil paragraf 18.8 (b), gælde det for dig (men ikke paragraf 18.8 (a).
(c) Hvis du er bosat i et af følgende stater i USA, så er det paragraf 16.3(a) der gælder for dig Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio eller Wisconsin.
(d) Hvis du er bosat i et af følgende stater i USA, så er det klausul 16.3(b) der gælder for dig: California, Illinois, New York, eller Ohio.

1.3 Brugeraftale

Disse Vilkår for Brug udgør aftalen mellem dig og Selskabet (som definineret nedenfor) med hensyn til din brug af Tjenesten og Hjemmesiden ("Aftalen").

1.4 Kontakt

Denne hjemmeside drives af Cupid Media Pty Ltd, som er et australsk registreret selskab. Selskabet er registreret for EU-merværdiafgift under moms på e-Services (VoeS) særordning for ikke-EU-virksomheder. Du kan kontakte os på en af følgende måder:

Online support formular: Klik her (anvend denne indstilling for den hurtigste service)

Email: team@EuroCupid

Telefon: +61 7 5571 1181

Fax: +61 7 3103 4000

Post: EuroCupid, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

For at kontakte os vedrørende spørgsmål om privatlivets fred eller spørgsmål vedrørende indsamling og brug af dine personlige oplysninger henvises til vores Privatlivserklæring.

Hvis du er bosiddende i EU, er VeraSafe udpeget som Selskabets EU-repræsentant for forhold der omhandler databeskyttelse. Ud over at kontakte os ved hjælp af ovenstående kontaktoplysninger, kan VeraSafe kontaktes vedrørende behandling af dine personlige data. For at foretage en sådan forespørgsel, kontakt venligst VeraSafe ved hjælp af denne kontaktformular: https://www.verasafe.com/privacy-services/contact-article-27-representative.

Alternativt kan VeraSafe kontaktes på følgende adresser:

Navn: VeraSafe Czech Republic s.r.o
Adresse: Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 Czech Republic; eller

Navn: VeraSafe Irland Ltd
Adresse: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Irland.

2. Medlemskab

2.1 Berettigelse

Du skal være fyldt 18 år for at kunne registrere dig som medlem af denne Service og anvende denne hjemmeside. Ved at bruge hjemmesiden repræsenterer og garanterer du, at du har ret, myndighed og kapacitet til at indgå denne Aftale og overholde alle Vilkår for Brug.

2.2 Formulering af kontrakt

Ved at tilmelde dig som medlem, indgår du en kontrakt med Selskabet med hensyn til hjemmesiden, der i visse tilfælde er gratis. Du kan opgradere funktionerne i dit medlemskab. Du skal vælge visse funktioner og vilkår i din kontrakt og vælge en betalingsmetode. Ved at klikke på knappen "Gennemfør betaling" i det sidste trin i opgraderingsprocessen indgår du en bindende kontrakt vedrørende den valgte opgraderingsindstilling til den givne pris.

2.3 Medlemskab

(a) Du kan blive medlem af Tjenesten gratis. Gratis medlemskab giver dig kun ret til at benytte nogle af de tilgængelige funktioner som en del af tjenesten. For at få adgang til yderligere funktioner skal du være betalende abonnent på tjenesten. Derfor er din brug af disse ekstrafunktioner betinget af betaling af de relevante gebyrer.
(b) Du anerkender og accepterer, at du for at beskytte brugerne af dette websted ikke må ansøge om eller blive medlem, hvis du er blevet dømt for en forseelse eller en forbrydelse. Ved at ansøge om medlemskab garanterer du og anerkender til os, at du ikke er blevet idømt straf for en lovovertrædelse eller en forbrydelse, eller du ikke er forpligtet til at registrere dig som en sexforbryder hos myndighed og forvaltning.
(c) Du anerkender, at Firmaet i øjeblikket ikke rutinemæssigt foretager baggrundskontrol, verificerer oplysninger eller udfører kriminelle screeninger af sine brugere. Vi forbeholder os retten til at foretage undersøgelser og baggrundskontrol af alle medlemmer, for at bekræfte, at du ikke overtræder nogen garanti og for at afgøre, om en repræsentation er fejlagtig. Du accepterer at lade Firmaet foretage en sådan undersøgelse, og Firmaet forbeholder sig ret til at nægte og/eller opsige dit medlemskab, hvis du overtræder vores garanti eller din repræsentation viser sig at være falsk.

2.4 Abonnementer og gebyrer

Abonnementer og deres tilhørende gebyrer er placeret på siden "Opgrader medlemskab". Disse abonnementsgebyrer kan ændres, hvilke ændringer vil blive offentliggjort på siden og tidligere beskrevet. Du anerkender, at der kan forekomme uoverensstemmelser i forhold til abonnementsgebyrer mellem jurisdiktioner, hvilke uoverensstemmelser afspejler omkostninger, der gælder for en bestemt jurisdiktion og andre handelsbetingelser, der er relevante for denne jurisdiktion.

2.5 Gratis prøveperiode og andre kampagner

Gratis prøveperioder og andre kampagner, der giver fri adgang til de betalte tjenester, skal anvendes inden for det angivne tidspunkt for prøveperioden.

2.6 Betaling

(a) Mens visse Tjenester er gratis tilgængelige, anerkender du, at de Betalte Tjenester kun er tilgængelige for medlemmer med et gyldigt abonnement eller på anden måde mod betaling af et gebyr. Abonnementer og Betalte tjenester kan købes til priserne, for perioderne og ved de betalingsmetoder, der er angivet på siden for opgradering af medlemskab eller den relevante købsside. Priserne angives i den valuta, der vises på siden for opgradering af medlemskab, og inkluderer alle gældende afgifter, medmindre andet er angivet.
(b) Dit medlemskab eller Betalte tjenester vil automatisk blive fornyet. Du kan til enhver tid fravælge automatisk fornyelse. Hvis du ikke har afmeldt, vil abonnementet og købet automatisk fornyes for de angivne perioder. Du kan annullere automatisk fornyelse ved at følge vejledningen i Hjælp-sektionen på hjemmesiden.
(c) I tilfælde af at vi giver dig en tilbagevendende faktureringsfacilitet til betaling af gebyrer, der gælder for den abonnementsplan, du vælger, eller de Betalte tjenester, du har tilmeldt dig, giver du hermed tilladelse til, at Firmaet opkræver gebyrerne løbende (inden for en rimelig frist). I så fald ophører Firmaet med at opkræve gebyrer ved modtagelse af din skriftlige meddelelse om, at en sådan tilladelse er opsagt. Enhver sådan meddelelse kan ikke påvirke afgifter, der er foretaget, før Firmaet med rimelighed kunne handle. Under alle omstændigheder skal du angive aktuelle, komplette og nøjagtige oplysninger for at gøre det muligt for os at opkræve abonnementsafgifter korrekt, og disse oplysninger skal opdateres regelmæssigt.
(d) Vi kan til enhver tid ændre vores pris for et abonnement eller Betalte tjenester. Den nye sats træder i kraft, når du ansøger om et nyt abonnement (uanset om det er dit første abonnement), eller du foretager et køb af Betalte tjenester, efter at vi har oplyst detaljerne om vores nye pris på webstedet. Automatisk fornyelse af eksisterende abonnement fortsætter til den eksisterende pris.
(e) I tilfælde af mistænkelig aktivitet vedrørende betaling, forbeholder vi os ret til midlertidigt eller permanent at suspendere betaling via dit kreditkort og / eller kontakte dig, din bank eller enhver anden relevant tredjepart for at rapportere sådan usædvanlig aktivitet og / eller få yderligere informationer.

2.7 Vilkår for Brug af betalingstjenester

.

2.8 Afsnittet Vilkår for Guld- og Platin-medlemskab til

Vilkår for Guld-, Platin- og Diamantmedlemskab og Coins Bemærk venligst at betalende abonnenter er delt ind i Guld-, Platin- og Diamantmedlemmer. Kun Platin- og Diamantbrugere har adgang til avancerede matches, beskedoversættelse og fordoblet plads i søgeresultater, og de får også gratis Coins. Kun Diamantbrugere får prioritering af beskeder og support, samt fremhævelse af deres profil i søgeresultater.

Coins bruges til at betale for Betalte tjenester såsom at sende virtuelle gaver. Ubrugte Coins udløber 365 dage efter deres købsdato.

2.9 Adgangskodens sikkerhed

Som led i medlemsregistreringen skal du vælge en adgangskode. Du er eneansvarlig for at vælge en adgangskode, der ikke er let at gætte, og for at holde din adgangskode sikker og acceptere ikke at overføre eller videresælge din brug af eller adgang til hjemmesiden til tredjeparter. Hvis du har mistanke om at, at din konto ikke længere er sikker, skal du straks give os besked, og du skal omgående ændre din adgangskode ved at opdatere dine kontooplysninger.

2.10 Verifikation af identitet

Vi kan fra tid til anden anmode om en form for identifikation for at verificere din identitet:

(a) din identitet;
(b) oplysningerne fra dig;
(c) dine betalings- eller faktureringsoplysninger; og/eller
(d) din overholdelse af vores Vilkår for Brug.

3. Tjenesten

Tjenesten er en internetinformationstjeneste, der formidler kontakten mellem medlemmer, der måske eller måske ikke søger venskab eller et forhold. Det er ikke en tjeneste for ægteskabmægling, postordrebrude eller matchmaking. Dette Firma er ikke forpligtet til at formidle kontakt mellem medlemmer og dig.

4. Brug af Tjenesten

4.1 Egen risiko

Du anerkender, at din brug af Servicen og hjemmesiden udelukkende sker på din egen risiko.

4.2 Præcise oplysninger

Du repræsenterer, garanterer og påtager dig ansvaret for, at de oplysninger og fotos, du udleverer til Tjenesten, Webstedet og Virksomheden er korrekte i alle henseender, ikke i strid med denne Aftale og ikke er skadelig for nogen person på nogen måde.

Uden at begrænse ovenstående, må du ikke sende eller poste billede på vores hjemmeside der indeholder:

billeder af en anden person end dig;
nøgenhed;
billeder af andre ting, der ikke viser et billede af dig;
en tegneserie eller illustration (selvom det er af dig).

4.3 Oplysningerne er ikke fortrolige

Du accepterer, at ethvert materiale eller oplysninger, der leveres af dig, herunder Personlige Data (som defineret i vores Privatlivserklæring og som kan omfatte dit fulde navn, postadresse, telefonnummer osv.), vil blive behandlet som ikke-fortroligt og ikke ophavsretligt beskyttede, og at vi må muligvis bruge sådant materiale eller oplysninger uden begrænsning, forudsat at sådan brug i det omfang det vedrører dine personoplysninger, er i overensstemmelse med vores Privatlivserklæring og gældende lovgivning. Du accepterer specifikt, at Selskabet ved hjælp af materiale eller oplysninger (herunder eventuelle profiloplysninger, fotografier, video- eller lydoptagelser) må kopiere din profil til en anden relevant datingside, der ejes og drives af Selskabet eller som er del af Dating Group. Du anerkender, at enhver art af et sådant materiale eller oplysninger fra dig vil være tilgængeligt for andre medlemmer eller brugere af Hjemmesiden.

4.4 Oplysningers tilgængelighed i udlandet

(a) Eventuelle profiloplysninger, som du har givet til os, vil blive offentligt synlige på din profil, uanset seerens placeringen. Ved at oprette en profil anerkender du, at udenlandske modtagere vil kunne se din profil.
(b) Selskabet bruger globale servere til opbevaring af dine Personlige Data, som kan være placeret i et andet land end dit bopælsland.
(c) Selskabet anvender globale underleverandører, som kan være placeret i et andet land end dit bopælsland, til at foretage baggrunds- og straffeattestkontrol af enkeltpersoner.
(d) For at kunne yde kundesupport, udføre administrative opgaver, ordne opgaver relateret til bedrageribekæmpelse eller yde tjenester til dig, kan vi muligvis give vores medarbejdere eller leverandører (som kan være placeret eller hvis ressourcer kan være placeret uden for dit bopælsland) adgang til dine Personlige data.

(e) Du giver udtrykkeligt tilladelse til vores medlemmer, medarbejdere, medlemmer af Dating Group (som Cupid Media er del af) og tredjeparter at overføre og opbevare Personlige Data som beskrevet i punkt 4.4 (a) til 4.4 (d) i disse Vilkår og i vores Privatlivserklæring, hvor sådanne medlemmer, medarbejdere og tredjeparter er bosiddende i andre lande end dit bopælsland i fuld viden og forståelse for de risici, der kan være forbundet med sådanne overførsler og opbevaring, især hvis sådanne lande ikke har samme eller et tilsvarende beskyttelsesniveau som det i dit bopælsland. Alle overførsler vil blive gennemført af Cupid Media i overensstemmelse med betingelserne i vores Privatlivserklæring. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke eller protestere mod vores brug af dine Personlige Data til enhver tid i overensstemmelse med de processer, der er beskrevet i vores Privatlivserklæring.

4.5 Overdragelse af ophavsret

Du accepterer, at alt ophavsret, som eksisterer i materiale eller informationer, som du har leveret til Selskabet, er tildelt Selskabet til brug inden for rammerne af Vilkår for brug. Du vil ikke poste, overføre eller på anden måde give materiale eller oplysninger, hvor ophavsretten ejes af en anden person eller enhed, og du garanterer, at alt materiale og oplysninger, der leveres, er dit originale arbejde og ikke hentes fra nogen tredjepart.

4.6 Juridisk adgang

Du skal sikre, at din adgang til hjemmesiden og brugen af Tjenesten ikke er ulovlig eller forbudt i henhold til love, der gælder for dig. Du er eneansvarlig for lovligheden af dine handlinger i henhold til gældende lovgivning.

4.7 Udsættelse for virus

Du er eneansvarlig for at tage tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at din adgang til webstedet ikke udsætter dig for risici for virusangreb, ondartet computerkode eller andre former for angreb, som kan skade dit computersystem. For at undgå tvivl accepterer vi intet ansvar for angreb eller skade på din egen computer, selvom dette opstår i forbindelse med din brug af tjenesten, webstedet eller anden hjemmeside forbundet til vores service.

4.8 Indhold på profilen

(a) Du er eneansvarlig for indholdet på din profil, beskeder, video og lydoptagelser og andre materialer, du kan uploade til Tjenesten eller sende til andre medlemmer af Tjenesten.
(b) Du accepterer, at du ikke uploader eller poster noget på din profil eller hjemmesiden som:

(i) er krænkende, uanstændig, profant, stødende, seksuelt chikanerende, truende, racistisk stødende, ukorrekt eller på anden måde upassende som omfattet af os, eller
(ii) skildrer, beskriver, identificerer eller henviser til enhver anden person end dig selv.

4.9 Interaktion med andre medlemmer

Du er eneansvarlig for din interaktion med andre medlemmer af Tjenesten.

4.10 Negative klausuler.

Du erklærer, garanterer og indgår kontrakt om, at:

(a) Du ikke vil videregive oplysninger, som du har fået gennem Tjenesten til nogen uden forudgående tilladelse fra den person, der gav dig den;
(b) Du ikke vil benytte Tjenesten til at engagere dig i nogen form for chikane eller fornærmende adfærd, herunder men ikke begrænset til distributionen af seksuelt og / eller racistisk fornærmende, voldeligt, truende, vulgært, uanstændigt, chikanerende, injurierende, bedragerisk, ærekrænkende eller anstødeligt materiale af enhver art, ulovligt materiale eller materiale, der krænker andres rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, intellektuelle ejendomsrettigheder og privatlivets fred);
(c) Du ikke vil anvende Tjenesten til at engagere dig i seksuel gruppeaktivitet eller til at anmode om kontakt med henblik på utroskab eller affærer, eller at anmode om eller engagere sig i prostitution eller andre aktiviteter, der kan være ulovlige i dit bopælsland;
(d) Du ikke vil udgive dig for at være en anden person, eller på nogen anden måde forfalske oplysninger om dig selv, din alder eller civilstatus eller bruge din profil til at udlevere falsk eller misvisende information;
(e) Du ikke vil hente eller indsamle e-mailadresser eller andre kontaktoplysninger fra andre brugere fra tjenesten via elektroniske eller andre midler eller bruge tjenesterne til at sende "spam", kædebreve, junk mail eller engagere sig i uopfordret massespredning af e-mails;
(f) Du ikke vil anvende Tjenesten eller Webstedet til uautoriserede eller kommercielle formål;
(g) Du ikke vil anmode om eller forsøge at kræve penge, oplysninger om bankkonto eller kreditkortoplysninger eller fortrolige økonomiske oplysninger fra et medlem eller en anden bruger af Tjenesten eller Hjemmesiden.;
(h) Du ikke vil sende penge eller give økonomisk information til personer, du har kommunikeret med eller mødt via hjemmesiden. Selskabet hæfter ikke for tab (økonomisk eller andet), som du har lidt som følge af denne adfærd. Du accepterer at gøre os opmærksom på enhver, der forsøger at få penge eller få finansiel information ved enten at kontakte kundesupport eller ved at bruge "rapporter misbrug"-funktionen på medlemmets profil;
(i) Du ikke vil anmode om eller forsøge at få adgang til andre medlemmers adgangskoder;
(j) Du ikke vil benytte Tjenesten til at distribuere, promovere eller på anden måde offentliggøre materiale, der opfordrer til at indsamle penge, indeholder reklamer eller efterspørger varer eller tjenesteydelser;
(k) Du ikke vil chikanere andre ved fortsat at forsøge at kommunikere med en person, der klart har bedt dig om at ophøre med kommunikation;
(l) Du ikke vil sende eller videresende materiale, der indeholder virus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er designet til at begrænse eller ødelægge funktionaliteten af computersoftware eller hardware;
(m) Du ikke vil poste eller udlevere nogen form for kontaktoplysninger, herunder uden begrænsning, e-mailadresser, telefonnumre, postadresser, instant messenger-id'er, Facebook-brugernavne, web-adresser eller fulde navne via dine offentliggjorte oplysninger;
(n) Du ikke vil anvende ikke-menneskelige eller automatiserede bots til at logge på Tjenesten;
(o) Du ikke vil være fornærmende, uanstændig, profan, stødende, seksuelt krænkende, truende, chikanerende eller racistisk ("Stødende Adfærd"), når du taler med vores kundeservicemedarbejdere på telefonen eller kommunikerer med dem med via andre midler,. Du accepterer, at hvis du indleder Stødende Adfærd skal dette afgøres baseret på vores skøn, og at vi har ret til øjeblikkeligt at opsige dit medlemskab, og du vil ikke krav på tilbagebetaling af abonnementsbetalinger, vi har modtaget fra dig;
(p) Du er over 18 år. Alle medlemmer af vores hjemmesider skal være over 18 år. Vores Selskab har nultolerance overfor ethvert medlems forsøg på at deltage i enhver form for cybersex, seksuel kommunikation eller seksuel kontakt med enhver person, der er mindreårig. Når vi bliver underrettet om ulovlig eller uhensigtsmæssig kommunikation med en mindreårig, kan vi videregive oplysninger til det relevante myndigheder.

4.11 Anmeldelse om overtrædelse af ophavsret

(a) Selskabet værner om beskyttelse af ophavsretten. Hvis indhold på webstedet kan mistænkes for at være under din eller andres ophavsret, og i så fald indholdet vises på en måde, der overtræder eller tilsyneladende overtræder din ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret, eller en tredjeparts ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret, kan du anmelde en rapport ved at sende følgende oplysninger til selskabet:

(i) Dine kontaktoplysninger - herunder adresse, telefonnummer og e-mailadresse;
(ii) En elektronisk eller fysisk underskrift af den person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten eller anden intellektuel ejendomsret;
(iii)En beskrivelse af arbejdet eller anden intellektuel ejendomsret, der er eller har været under mistanke om at være blevet overtrådt;
(iv) Navnet på hjemmesiden, hvorpå materialet der er mistænkt for overtrædelse af loven er placeret;
(v) En beskrivelse af, hvor materialet der er mistænkt for overtrædelser er placeret på hjemmesiden;
(vi) En erklæring fra dig som:
(A) beskriver din gode tro på, at den omstridte er godkendt af indehaveren af ophavsretten, agenten eller loven;
(B) er afgivet under strafansvar på tro og love, at de oplysninger, der er angivet i din meddelelse, er korrekte og leveres i god tro, og at du er ejer af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret eller er autoriseret til at handle på ophavsrets- eller intellektuelle ejendomshaverens vegne.

Meddelelser kan sendes til:
EuroCupid, PO Postbox 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australien
Email: copyright@EuroCupid

4.12 Brug af billeder

Ud over bestemmelserne i pkt. 4.5 ved at videregive fotografier, materiale, information eller indhold til Selskabet, anerkender og accepterer du, at Selskabet kan:

(a) reproducere, bruge, kopiere, udføre, vise, distribuere og udnytte materialet, informationerne eller indholdet;
(b) udarbejde afledte materialer af eller indarbejde i andre værker og andre medier, sådant materiale, informationerne eller indhold og
(c) licens andre til de samme rettigheder, der er givet til Selskabet i punkt 4.12(a) og 4.12(b) ovenfor, og du accepterer alle sådanne anvendelser, herunder, men ikke begrænset til, reklame eller kommercielle formål. Du garanterer også, at du har beføjelse til at give det samtykke, der henvises til i denne bestemmelse.

4.13 Ægteskaber med "postordrebrude"

Denne Hjemmeside tilskynder ikke og må ikke på nogen måde yde støtte til, tilskynde til, promovere eller levere "postordrebrude" og ægteskabsmatchende tjenester til sine brugere. Du anerkender, at den jurisdiktion, hvor du bor, kan forbyde annoncering af ægteskabssammenlignende tjenester eller opfordring af personer til at indgå i ægteskaber.

Hvis du er bosiddende i Filippinerne, Hviderusland eller en sådan jurisdiktion, der forbyder ægteskabsmatchning for sine indbyggere, garanterer du hermed, erklærer og indgår pagt om, at du ikke vil bruge Tjenesten eller Hjemmesiden til noget formål i strid med nogen lovgivning, der forbyder ægteskab-matching. Du anerkender og accepterer hermed, at det er dit eneansvar at sikre, at du ikke bryder et forbud mod ægteskabsmatchning, og bekræfter hermed og accepterer, at den godtgørelse, der er indeholdt i paragraf 17, vil gælde for brud på lovgivningen der forbyder ægteskab-matching.

4.14 Områdebaserede restriktioner

Tjenester via Hjemmesiden og/eller Mobilapplikationen kan ikke bruges:
(i) af beboere I Cuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien, Hviderusland, Rusland, områder besat af Rusland eller hvilket andet land, hvorimod USA eller EU har indført handelsforbud, eller
(ii) af personer, der er anført på det amerikanske finansministeriets liste over særligt udpegede statsborgere eller på det amerikanske handelsministeriets liste over afviste personer.
Ved at gøre brug af tjenesterne via hjemmesiden eller mobilapplikationer vedkender du, at du ikke befinder dig i, under control af eller statsborger eller bosiddende i disse lande eller på disse lister.

5. Information

5.1 Overvågning af oplysninger

Vi forbeholder os ret til at overvåge alle profiler, meddelelser, chat, onlinemeddelelser, videoer og lydoptagelser for at sikre, at de overholder kravene i disse Vilkår for Brug. For at sikre, at vi leverer det højeste serviceniveau og det sikreste online-miljø til vores kunder, har vi ansat en eller flere tredjeparter til at levere online-sikkerhedsfunktioner til vores kunder. At give denne sikkerhed kræver indsamling af visse ikke-personlige data fra din computer eller anden enhed, som du bruger til at oprette forbindelse til vores hjemmesider. Du anerkender og accepterer vores samling, direkte eller af tredjeparts sikkerhedsudbydere, af visse ikke-personlige data, der udelukkende skal bruges til at sikre et trygt online-miljø for dig. Selvom der ikke indsamles personlige oplysninger, sikrer vi, at de tredjeparter, som vi samarbejder med vedrørende sikkerhedstjenester, overholder de højeste standarder for databeskyttelse og privatlivets fred.

5.2 Redigering af Informationer

Selvom vi ikke kan gennemgå alle meddelelser eller andet materiale, der indsendes medlemmer af Tjenesten og ikke er ansvarlige for indholdet af disse meddelelser eller materialer, forbeholder vi os retten til, men er ikke forpligtet til, at slette, flytte eller redigere beskeder eller materiale (herunder profiler, beskeder, videoer og lydoptagelser), som vi efter eget skøn anser for at overtræde disse vilkår for anvendelse eller for at være på anden måde uacceptabel.

5.3 Sikkerhed af oplysninger

Desværre kan ingen dataoverførsel via internettet garanteres som fuldstændig sikker. Mens vi stræber efter at beskytte alle informationer, men vi kan ikke garantere sikkerhed for alle information, som du sender til os, eller som vi overfører til andre tilladte tredjeparter i overensstemmelse med vores Privatlivserklæring. Derfor anerkender du udtrykkeligt enhver information, som du sender til os, overføres på egen risiko.

Du accepterer endvidere udtrykkeligt vores overførsel af dine Personlige Data til tilladte tredjeparter både inden for og uden for den jurisdiktion, hvor du bor, med fuld viden om de dermed forbundne risici, især hvor sådanne andre jurisdiktioner ikke har samme eller lignende beskyttelsesniveau som det i dit bopælsland. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke eller protestere mod vores brug af dine Personlige Data til enhver tid i overensstemmelse med de processer, der er beskrevet i vores Privatlivserklæring.

Uanset ovenstående, når vi modtager din overførsel, tager vi rimelige skridt for at bevare sikkerheden ved sådanne informationer.

6. Begrænset brug

Medmindre vi accepterer andet skriftligt, får du kun adgang til Hjemmesiden til eget brug. Det er forbudt for virksomheder, grupper, organisationer og virksomheder at registrere sig som medlem. Du er autoriseret til at udskrive en kopi af alle oplysninger på hjemmesiden til eget brug, medmindre det er udtrykkeligt er forbud mod dette.

7. Direkte marketing

Du er udtrykkeligt enig i og accepterer, at Selskabet må bruge og videregive Personlige Data, som Selskabet indsamler om dig med henblik på direkte markedsføring. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke eller protestere mod vores brug af dine Personlige Data til enhver tid i overensstemmelse med de processer, der er beskrevet i vores Privatlivserklæring.

8. Kommunikation

Selskabet forbeholder sig ret til at sende e-mail til dig vedrørende ændringer eller tilføjelser til Tjenesten eller eventuelle produkter og tjenester i Selskabet og dets tilknyttede virksomheder.

9. Reklamer

9.1 Eneansvar

Ansvaret for indholdet af annoncer (hvis nogen) vises på hjemmesiden (herunder hyperlinks til annoncørernes egne hjemmesider) hviler udelukkende hos annoncørerne. Placeringen af sådanne reklamer udgør ikke en anbefaling eller påtegning af annoncørens produkt eller tjenesteydelse af Selskabet. Hver annoncør er eneansvarlig for enhver repræsentation i forbindelse med reklamerne.

10. Intellektuel ejendomsret

Selskabet beholder alle rettigheder, titler og interesser i Tjenesten og på Hjemmesiden og tilhørende intellektuelle ejendomsrettigheder og forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er angivet.

10.1 Ophavsret

Ophavsret i Service og på Hjemmesiden (herunder tekst, grafik, logoer, ikoner, lydoptagelser og software) ejes eller licenseres af Selskabet. Andre end i henhold til, og under de betingelser, der er fastsat i Copyright Act 1968 (Cth) og lignende lovgivning, der gælder på din placering, og medmindre udtrykkeligt godkendt af disse Vilkår for Brug, må du muligvis ikke i nogen form eller ved disse måder:

(a) tilpasse, reproducere, lagre, distribuere, udskrive, vise, udføre, offentliggøre eller oprette afledte værker fra enhver del af Tjenesten eller Hjemmesiden; eller
(b) Benytte kommercielle oplysninger, produkter eller tjenester, der er opnået fra enhver del af Tjenesten eller Hjemmesiden;

uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

10.2 Varemærker

Medmindre andet er angivet, er ethvert værk eller en enhed, der er vedhæftet, symbolet ™ eller ® et registreret varemærke. Hvis du anvender et af de varemærker, der ejes af Selskabet i forbindelse med vores aktiviteter, produkter eller tjenester, skal du inkludere en erklæring, der tillægger varemærket til selskabet. Du må ikke benytte vores varemærker:

(a) fuldstændigt eller som en del af dine egne varemærker;
(b) i forbindelse med aktiviteter, produkter eller tjenesteydelser, der ikke er vores;
(c) på en måde, der kan være forvirrende, vildledende eller falske; eller
(d) på en måde, der skader os eller vores oplysninger, produkter eller tjenester (herunder uden begrænsning Service og Hjemmesiden).

11. linkede hjemmesider

11.1 Links kun til bekvemmelighed

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider ("Link til Hjemmesider"). Disse links er kun til bekvemmelighed og er muligvis ikke aktuelle eller opdaterede. Vi er ikke ansvarlige for indholdet eller vedrørende privatlivets praksis, der er forbundet med tilknyttede websteder.

11.2 Ingen påtegning

Vores links med tilknyttede hjemmesider bør ikke fortolkes som en godkendelse, accept eller anbefaling fra ejeren eller operatørerne af de tilknyttede hjemmesider, eller af informationer, grafik, materialer, produkter eller tjenester, der henvises til eller indeholdes på tilknyttede websteder, medmindre og i det omfang der er fastsat det modsatte. Vi anbefaler, at du gennemgår vilkårene for Brug og Privatlivspolitik for et Tilknyttet Hjemmeside, inden du anvender den.

12. Privatlivserklæring

Vi forpligter os til at overholde betingelserne i vores Privacy Statement som er placeret på hjemmesiden, som vi måske ændrer fra tid til anden for at overholde gældende love og vores handlinger.

Du giver udtrykkeligt samtykke til vores indsamling, behandling og brug af dine Personlige Data på den måde og til de formål, der er angivet i vores Privatlivserklæring. Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke eller protestere mod vores brug af dine Personlige Data til enhver tid i overensstemmelse med de processer, der er beskrevet i vores Privatlivserklæring.

Vi sælger eller overfører ikke dine personlige oplysninger til tredjeparter til kommercielt brug (medmindre der refereres til pågældende kommercielle brug i vores Privatlivserklæring). Vi overfører dine personlige oplysninger til vores tredjeparter, der udbyder tjenester ifølge de omstændigheder, der er angivet i vores Privatlivserklæring, og til andre medlemmer af Dating Group, der tilbyder datingtjenester på de tidspunkter og de måder, der er angivet i vores Privatlivserklæring.

13. Salg af Hjemmesiden eller Tjenester

Du accepterer og udtrykker udtrykkeligt samtykke i, at hvis Selskabet sælger Hjemmesiden, Tjenesten eller dets virksomhed (eller en del heraf) eller der er en ændring i kontrollen over Selskabet, kan Selskabet udlevere, overdrage eller på anden måde overføre Personoplysninger, Særlige Kategorier af Personlige Data, og andre oplysninger, du sender på hjemmesiden eller tjenesterne (herunder fotos og din offentlige profil) til køberen eller den nye kontrollerende enhed eller enkeltperson med det formål at levere Tjenester og direkte markedsføring til dig.

Du anerkender og udtrykker udtrykkeligt enighed i, at den nye køber eller nye kontrollerende enhed eller enkeltperson kan være placeret i et andet land end dit bopælsland, og du accepterer overførsel af Personlige Data til andre lande end dit bopælsland.

14. Ansvarsfraskrivelse og Ansvarsbegrænsning

14.1 Forbrugerrettigheder under Australsk Forbrugerlov

For personer i den australske jurisdiktion har du en række rettigheder og retsmidler tilgængelig under australsk forbrugerlov (ACL).

14.2 Garantier for varer og tjenesteydelser, der er til personlig, privat eller husligt brug

I den australske jurisdiktion, hvor vi leverer varer eller tjenesteydelser af den art, der normalt er til personlig, privat eller husligt brug, er forbrugergarantierne fra ACL ikke begrænset eller udelukket på nogen måde.

14.3 Garantier for varer og tjenesteydelser, der ikke er til personlig, privat eller husligt brug

I den australske jurisdiktion, hvor vi leverer varer eller tjenesteydelser af den art, der ikke er til personlig, privat eller husligt brug, men koster højst 40.000 dollars, er forbrugergarantierne begrænset til:

(a) i tilfælde af varer:

(i) udskiftning af varerne eller levering af tilsvarende varer;
(ii) reparation af sådanne varer;
(iii) betaling af udskiftninger af sådanne varer eller om erhvervelse af tilsvarende varer; eller
(iv) betalingen af omkostningerne ved at få varerne repareret; og

(b) i tilfælde af tjenesteydelser:

(i) leveringen af tjenesten igen; eller
(ii) betalingen af omkostningerne ved at få leveret ydelserne igen.

14.4 Ingen garantier med hensyn til nøjagtighed

Med forbehold til punkt 14.2 og 14.3 giver vi ikke nogen garantier eller garantier for, at materialet eller oplysningerne, der leveres via Tjenesten eller på Hjemmesiden (herunder enhver medlemsprofil, rådgivning, udtalelse, erklæring eller anden information, der vises, uploades eller distribueres af selskabet eller ethvert medlem eller enhver anden person eller enhed) er pålidelig, præcis eller fuldstændig, eller at din adgang til tjenesten eller hjemmesiden bliver uafbrudt, rettidig eller sikker. Vi er ikke ansvarlige for ethvert tab, der opstår som følge af enhver handling, der er truffet eller afhængig af dig på enhver information eller materiale, der leveres via Tjenesten eller på hjemmesiden. Du bør rette dine egne henvendelser, før du handler eller stole på oplysninger eller materiale, der vises på hjemmesiden. Du anerkender, at enhver afhængighed af ethvert sådant materiale eller oplysninger skal være på egen risiko.

14.5 Ingen garantier for tilgængelighed

Med forbehold for punkt 14.2 og 14.3 garanterer vi ikke, at Tjenesten eller Hjemmesiden vil være kontinuerlig eller fejlfri. Tjenesten distribueres på et "som det er" grundlag. Der kan være forsinkelser, udeladelser og afbrydelser i tilgængeligheden af Tjenesten eller Hjemmesiden. Når loven tillader det, anerkender du, at Tjenesten (og tilgængeligheden af Hjemmesiden) leveres uden nogen form for garantier af nogen art, udtrykkeligt eller underforstået, herunder men ikke begrænset til de underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.

14.6 Implicerede garantier er udelukket

I det omfang loven tillader det og underlagt punkt 14.2 og 14.3, er enhver betingelse eller garanti, som ellers ville blive underforstået i disse Vilkår for Brug, udelukket. Hvor lovgivningen indebærer nogen betingelse eller garanti, og at lovgivningen forbyder os fra at udelukke eller ændre anvendelsen af eller vores ansvar under en sådan betingelse eller garanti, vil denne betingelse eller garanti anses for inkluderet, men vores ansvar vil blive begrænset til brud på denne betingelse eller garanti på et eller flere af følgende punkter:

(a) hvis bruddet vedrører varer:

(i) udskiftning af varerne eller levering af tilsvarende varer;
(ii) reparation af sådanne varer;
(iii) betaling af omkostninger ved udskiftning af varerne eller erhvervelse af tilsvarende varer eller
(iv) betalingen af omkostningerne ved at få varerne repareret; og

(b) hvis bruddet vedrører Tjenesteydelser:

(i) Levering af Tjenesten igen; eller
(ii) betalingen af omkostningerne ved at få leveret ydelserne igen.

14.7 Intet ansvar for tab

Vi påtager os ikke ansvar for ethvert tab eller skader, der er forårsaget (herunder gennem forsømmelighed), som du direkte eller indirekte kan lide i forbindelse med din brug af Tjenesten, Hjemmesiden eller eventuelle tilknyttede hjemmesider, og vi påtager os heller ikke noget ansvar for nogen tab som følge af din brug af eller afhængighed af oplysninger indeholdt i eller adgang til via Tjenesten eller Hjemmesiden. For at undgå tvivl og uden at begrænse den generelle karakter af det foregående:

(a) Selskabet påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for eventuelle direkte, indirekte, foreløbige, hændelige, særlige eller følgeskader, der skyldes eller på nogen måde er forbundet med din brug af Tjenesten eller hjemmesiden eller med forsinkelse eller manglende evne til at bruge Tjenesten eller for enhver information, produkter og andre ydelser, der er opnået via Tjenesten eller Hjemmesiden eller på anden måde opstår som følge af brugen af hjemmesiden, uanset om den er baseret på kontrakt, uagtsomhed eller anden skade, strengt ansvar eller på anden måde, selvom Selskabet er blevet underrettet om muligheden for en sådan skade;
(b) Selskabet påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for eventuelle oplysninger eller materiale, som du indsender til Tjenesten eller Hjemmesiden, og vi accepterer heller ikke ethvert ansvar for enhver brug eller misbrug af oplysninger eller materiale, som du sender til Tjenesten eller Hjemmesiden og af andre medlemmer eller brugere;
(c) Selskabet påtager sig intet ansvar eller forpligtelser overfor adfærd fra ethvert medlem eller en anden bruger af Tjenesten, herunder uden begrænsning enhver adfærd, der medfører fysisk skade for enhver person.

15. Specifikke advarsler vedrørende online dating

15.1 Risici

Du anerkender, at der er risici forbundet med online dating, herunder uden begrænsning, ubevidst at beskæftige sig med mindreårige eller personer, der handler med falske intentioner eller med et kriminelt formål. Du accepterer at tage alle nødvendige forholdsregler ved kommunikation med eller møde med andre brugere, især hvis du beslutter dig for at mødes personligt. Derudover accepterer du at gennemgå vores online dating sikkerheds tips inden brug af tjenesten.

15.2 Ingen garanti for medlemmernes identitet

Du anerkender, at brugergodkendelse på internettet er yderst vanskelig. Selskabet kan ikke og garanterer ikke, at hvert medlem eller bruger af Tjenesten den, som han eller hun hævder at være. Endvidere kan selskabet ikke og garanterer ikke, at medlemsprofiler er pålidelige, præcise eller komplette. Derfor skal du være forsigtig med at håndteringen af andre medlemmer eller brugere af Tjenesten eller Hjemmesiden.

16. Opsigelse

16.1 Aftale er effektiv for medlemmer

Denne aftale forbliver fuldt aktiv, mens du er medlem af Tjenesten, eller mens du ellers bruger Hjemmesiden.

16.2 Opsigelse af medlemskab af dig

Du kan til hver en tid opsige dit medlemskab, uanset årsag, med virkning umiddelbart efter modtagelsen af din skriftlige opsigelse. Meddelelse om opsigelse kan leveres til adressen i afsnittet "Kontakt-os" på hjemmesiden, kan mailes til den e-mailadresse, der er angivet i afsnittet "Kontakt-os" på hjemmesiden, eller det kan ske ved at klikke på knappen Opsigelse Af Medlemskab i medlemssektionen på Hjemmesiden. Du har ikke ret til refusion af dit medlemsgebyr som følge af opsigelsen af dit medlemskab.

16.3 Særlig opsigelse ret for nogle borgere i USA

Hvis du er bosiddende i Arizona, Californien, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio eller Wisconsin, når du opretter dit abonnement, gælder følgende bestemmelse for dig:

(a) Du kan opsige denne aftale uden straf eller forpligtelse til enhver tid inden for tre (3) arbejdsdage efter abonnement på betalte tjenester (Afbestillingsperioden). For at annullere denne aftale skal du sende os en underskrevet og dateret meddelelse ved anbefalet eller bekræftet mail, som angiver, at du annullerer denne aftale eller ord med den virkning. Denne meddelelse skal sendes til: EuroCupid, Attn: Refund Request, Postboks 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australien. Hvis du sender eller afgiver meddelelsen om at annullere din abonnementsaftale inden for afbestillingsperioden, returnerer virksomheden inden for den fastsatte tidsperiode eventuelle betalinger, du har foretaget, der er omfattet af denne bestemmelse.

Hvis du er bosiddende i Californien, Illinois, New York eller Ohio, når du opretter dit abonnement, gælder følgende bestemmelse for dig:

(b) I tilfælde af at du dør inden udgangen af din abonnementsperiode, har dit bo ret til tilbagebetaling af den del af enhver betaling, du havde foretaget til dit abonnement, som kan tildeles til perioden efter din død. I tilfælde af at du bliver alvorligt handicappet (og ikke kan bruge hjemmesiden) inden udgangen af din abonnementsperiode, har du ret til refusion af den del af enhver betaling, du havde foretaget til dit abonnement, som kan tildeles til perioden efter din handicap ved at give virksomheden besked til følgende adresse: EuroCupid, Attn: Refund Request, Postboks 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australien.

16.4 Ophør af din adgang til Tjenesten

Vi kan efter eget skøn blokere, vælge at opsige eller suspendere din adgang til hele eller en del af Tjenesten til enhver tid, med eller uden varsel, af en eller anden grund, herunder uden begrænsning, enhver bedragerisk, misbrug eller ulovlig aktivitet eller det som ellers kan påvirke andre brugeres oplevelser af Tjenesten.

16.5 Opsigelse af medlemskab af os

Vi kan til enhver tid opsige dit medlemskab og din adgang til Tjenesten, hvis vi konkluderer (efter vores absolutte skøn) at du har overtrådt denne aftale. Meddelelse om opsigelse vil blive leveret til den sidste e-mailadresse, du har oplyst os. Eventuelle forudbetalte gebyrer, der er relevante for perioden efter opsigelsen, refunderes til dig efter fradrag af eventuelle omkostninger eller tab, som Selskabet har lidt i forbindelse med dit medlemskab.

16.6 Deaktivering grundet manglende brug

Vi kan deaktivere din konto, hvis du ikke har brugt tjenesten i en på hinanden følgende 6 måneders periode, medmindre du har et aktivt betalt abonnement.

16.7 Forordninger vedrørende opsigelse i henhold til Forbrugerkontrakter (Oplysning, annullering og yderligere gebyrer) 2013

Dette afsnit gælder kun for dig, hvis du er "forbruger" som defineret i Forordninger vedrørende opsigelse i henhold til Forbrugerkontrakter (Oplysning, annullering og yderligere gebyrer) 2013 ("Forordningerne") og er bosiddende i Storbritannien og ikke er begyndt at bruge tjenesten. I tilfælde af at Forordningerne gælder for disse Brugsbetingelser, kan du opsige dit medlemskab inden for fjorten (14) dage efter registreringen som medlem af Tjenesten ved at give skriftlig meddelelse. Du kan bruge tjenesten umiddelbart efter tilmelding som medlem.

(a) Du vil modtage refusion af gebyrer, du har betalt inden 14 dage efter modtagelsen af opsigelsesvarsel, hvis du ikke har påbegyndt dit brug af tjenesten. Din ret til at modtage en refusion gælder ikke, hvis du er begyndt at bruge tjenesten ved at gøre et af følgende:

(i) Sendt beskeder til medlemmer;
(ii) Læst modtagne beskeder fra medlemmer;
(iii) Sendt "Vis interesse" til medlemmer.

16.8 Opsigelse i henhold til direktivet om forbrugerrettigheder 2011/83/EU (CRD)

Dette afsnit gælder kun for dig, hvis du er en "forbruger" som defineret i forbrugerrettighedsdirektivet 2011/83/EU ("forordningerne") og bosiddende i Den Europæiske Union og ikke er begyndt at bruge tjenesten. I tilfælde af at Forordningerne gælder for disse Brugsbetingelser, kan du opsige dit medlemskab inden for fjorten (14) dage efter registreringen som medlem af Tjenesten ved at meddele dette på skrift. Du kan bruge tjenesten umiddelbart efter tilmelding som medlem.

(a) Hvis du er begyndt at bruge vores tjeneste inden for den fjorten (14) dages fortrydelsesperiode, som du får tildelt i henhold til forbrugerrettighedsdirektivet 2011/83/EU, vil det blive antaget, at du har anmodet om, at vi leverer tjenesten. I tilfælde af at du har anmodet om, at vi leverer tjenesten, skal du betale for værdien af tjenesten indtil det tidspunkt, hvor du afmeldte tjenesten. Det vil blive antaget, at du er begyndt at bruge tjenesten ved at gøre et af følgende:

(i) Sende beskeder til medlemmer,
(ii) Læse beskeder fra medlemmer,br> (iii) Sende likes til medlemmer.br>

(b) Hvis du ikke er begyndt at bruge vores tjeneste inden for den fjorten (14) dages fortrydelsesperiode, som du får tildelt i henhold til forbrugerrettighedsdirektivet 2011/83/EU, vil du få refunderet eventuelle gebyrer, du har betalt inden for 14 dage efter vores modtagelse af din opsigelse.

17. Godtgørelse

I det omfang det er tilladt i henhold til loven, accepterer du at holde Selskabet, dets datterselskaber, beslægtede organer, aktionærer, embedsmænd, ansatte, agenter og repræsentanter skadesløs fra og imod ethvert krav, tab, skat (herunder GST), ansvar og / eller udgift (herunder juridiske omkostninger på fuld erstatningsgrundlag), som selskabet, dets datterselskaber, beslægtede organer, aktionærer, officerer, medarbejdere, agenter og repræsentanter som måtte pådrage sig som følge af eller i forbindelse med:

(a) enhver misligholdelse af disse vilkår, der kan forbindes eller tilknyttes dig;
(b) enhver uautoriseret brug af denne hjemmeside, der kan forbindes eller tilknyttes dig;
(c) enhver lovovertrædelse af dig; og
(d) enhver handling eller udeladelse, som du måtte gøre i forbindelse med hjemmesiden.

Du accepterer at samarbejde fuldt ud i forsvaret af ethvert Krav. Vi forbeholder os ret til (men er ikke forpligtet til) at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af enhver sag, der på anden måde er forbeholdt skadesløsholdelse, forudsat at du forbliver ansvarlig for et sådant krav.

18. Generelt

18.1 Manglende overholdelse

Selskabet påtager sig intet ansvar for manglende overholdelse af disse Vilkår for Brug, hvis en sådan fejl skyldes omstændigheder uden for vores rimelige kontrol.

18.2 Ingen Afkald

Hvis vi giver afkald på de rettigheder, der er tilgængelige for os under disse Brugsbetingelser ved en lejlighed, betyder det ikke, at giver afkald på disse rettigheder automatisk ved enhver anden lejlighed.

18.3 Vilkårenes uafhængighed

Hvis nogen af disse Brugsbetingelser anses for at være ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves af en eller anden grund, skal de resterende brugsbetingelser fortsætte fuldt ud.

18.4 Aftalens Sprog

Denne aftales originalsprog er engelsk. Hvor Selskabet leverer en oversættelse af den engelske version af denne aftale, accepterer du, at oversættelsen kun er til rådighed for din bekvemmelighed. Hvis der er uoverensstemmelse mellem den engelske sprogversion af denne Aftale og en anden oversættelse, vil den engelske version altid være den gældende.

18.5 Ændringer

Vi forbeholder os ret til at ændre disse Brugsbetingelser fra tid til anden. Ændringer træder i kraft straks efter det er meddelt på Hjemmesiden. Din fortsatte brug af Hjemmesiden efter en sådan meddelelse vil udgøre en aftale fra dig om at være bundet af disse ændrede Brugsbetingelser.

18.6 Overdragelse

Du må ikke overdrage nogen af dine rettigheder i henhold til denne Aftale eller i forbindelse med Tjenesten eller Hjemmesiden til nogen tredjepart. I henhold til denne Aftale har Selskabet ret til at overdrage nogen eller alle sine rettigheder og forpligtelser til denne tjeneste til enhver tredjepart. Hvis selskabet vælger, at Selskabets forpligtelser i henhold til denne aftale overdrages til en tredjepart, skal Selskabet fritages for ethvert ansvar i henhold til denne Aftale.

18.7 Relation

Du accepterer, at der ikke eksisterer joint venture, partnerskab, ansættelsesforhold eller agenturforhold mellem dig og Selskabet som følge af denne aftale eller din brug af Tjenesten eller Hjemmesiden.

18.8 Gældende lov

(a) Brugere, der er hjemmehørende i et land i Den Europæiske Union, accepterer, at denne Aftale er underlagt den gældende lovgivning i England og Wales og indvilliger i at underkaste sig den eksklusive jurisdiktion for domstolene i England og Wales.
(b) Brugere, der er hjemmehørende i et land i Den Europæiske Union, accepterer, at denne Aftale er underlagt den gældende lovgivning i Queensland, Australien og indvilliger i at underordne sig domstolene i denne jurisdiktion.

19. Definitioner

I disse Brugsbetingelser har de følgende udtryk disse tilsvarende betydninger:

"Krav" betyder (i forbindelse med en person) et krav, anmodning, afhjælpning, sagsøgning, skade, uheld, tab, omkostninger, ansvar, handling, procedure, ret til handling, krav om erstatning eller refusion eller erstatning til, mod eller ved en person, uanset om det er konstateret eller ubestemt, eller umiddelbar, fremtidig eller betinget;

"Markedsføring" betyder at udvinde, reklamere, fremme, udvikle, integrere, undersøge, sælge og udføre enhver anden aktivitet for overskud eller belønning;

"Selskabet" betyder Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), som er et selskab, der er registreret i New South Wales, Australien, og som skal omfatte enhver tilknyttet selskabsvirksomhed eller associeret virksomhed (som disse betingelser er defineret i Corporations Act 2001 (Cth)) i Cupid Media Pty Ltd

"Dating Group" betyder SOL Holdings Limited (Nr. HE342740, Cypern) og enhver af deres tilknyttede eller relaterede enheder under dets kontrol, som udbyder datingtjenester til kunder.

"EU" betyder den politiske og økonomiske union af medlemsstater, der ligger i Europa, også kendt som Den Europæiske Union;

"EU Lande" betyder ethvert land, der er et nuværende medlem og del af EU's traktater og er Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Holland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige.;

"Personlige data" betyder enhver information vedrørende en identificerbar fysisk person (»den registrerede«) en identificerbar fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikation som et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikation eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person;

"Betalt Service" betyder de faciliteter og tjenester, der stilles til rådighed for gebyrbetalende medlemmer af hjemmesiden, der har et gyldigt abonnement;

"Privatlivserklæring" betyder Selskabets Privatlivspolitik, som er tilgængelig på Hjemmesiden;

"Tjenesten" betyder de faciliteter, der stilles til rådighed for medlemmer via Hjemmesiden;

"Særlige Kategorier af Personlige Data" er ensbetydende med personlige data, der afslører race eller etnisk oprindelse, politiske holdninger, religiøse eller filosofiske overbevisninger, fagforeningsmedlemskab, straffeattest, genetiske og biometriske data med det unikke formål at identificere en fysisk person, helbredsdata eller data vedrørende dit sexliv eller seksuel orientering;

"Hjemmesiden" betyder denne hjemmeside, som ejes og drives af Selskabet;

"Vilkår for Brug" betyder disse Vilkår for Brug som ændres af Selskabet fra tid til anden, og som udgør aftalen mellem dig og Selskabet;

"Vi", "Os" og "Vores" er alle ensbetydende med Selskabet.