Splošni pogoji uporabe

(Posodobljeno 5. maj 2023)

1. Spletna stran

1.1 Sprejetje pogojev uporabe

Uporaba te spletne strani je pogojena s sprejetjem teh Pogojev uporabe in Izjave o zasebnosti,. Šteje se, da ste sprejeli te Pogoje uporabe in našo Izjavo o zasebnosti, če nadaljujete z uporabo te spletne strani, in sicer ne glede na to, ali ste se registrirali ali ne. Kadarkoli lahko spremenimo te Pogoje uporabe in našo Izjavo o zasebnosti. Če to naredimo, bo na spletni strani objavljena spremenjena verzija Pogojev uporabe in Izjave o zasebnosti. Vi ste odgovorni za to, da redno pregledujete in se pravočasno seznanjate s Pogoji uporabe in Izjavo o zasebnosti. Če so spremembe Pogojev uporabe in Izjave o zasebnosti pomembne, in če ste registriran član spletne strani, se bomo potrudili, da vas o teh spremembah neposredno obvestimo, pri čemer bomo uporabili kontaktne podatke, ki ste jih navedli.

Če s temi Pogoji uporabe ne strinjate, ne smete uporabljati te spletne strani.

1.2 Pogoji uporabe odvisni od prebivališča

a) Če ste rezident države članice EU, se bo za vas uporabljala klavzula 16.7 in 18.8 (a) (ne pa tudi klavzula 18.8 (b)).
(b) Če ste prebivalec države, ki ni država članica EU‐ja, se bo za vas uporabljala klavzula 18.8 (b) (ne pa tudi klavzula 18.8 (a)).
(c) Za vas se bo uporabljala klavzula 16.3 (a), če živite v eni od naslednjih držav ZDA: Arizona, Kalifornija, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, Severna Karolina, Ohio ali Wisconsin.
(d) Za vas se bo uporabljala klavzula 16.3 (b), če živite v eni od naslednjih držav ZDA: Kalifornija, Illinois, New York ali Ohio.

1.3 Uporabniška pogodba

Ti Pogoji uporabe predstavljajo pogodba med vami in Firmo (kot je definirana spodaj) glede vaše uporabe Storitve in spletne strani ("Pogodba").

1.4 Kontakt

S tem spletnim mestom upravlja Cupid Media Pty Ltd, ki je registriran v Avstraliji. Firma je registrirana za davek na dodano vrednost Evropske unije pod posebno shemo DDV za e‐storitve (VoeS) za firme, ki niso članice EU. Lahko nas kontaktirate na katerega koli izmed naslednjih načinov:

Spletni obrazec za podporo: Kliknite tukaj (to opcijo uporabljajte za najhitrejšo storitev)

E‐pošta: team@EuroCupid.com

Telefon: +61 7 5571 1181

Faks: +61 7 3103 4000

Naslov: EuroCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia

Če nam želite zastaviti vprašanja glede zbiranja in uporabe vaših osebnih podatkov, vas prosimo, da pogledate našo Izjavo o zasebnosti.

Če je vaš sedež v Evropski uniji, lahko svoja vprašanja posredujete tudi VeraSafe‐u, ki je pooblaščen evropski predstavnik Firme za zadeve glede varstva podatkov. Poleg zgoraj navedenih kontaktnih podatkov, na katere nas lahko kontaktirate, se na nas lahko obrnete tudi preko VeraSafe, in sicer glede vprašanj, ki se nanašajo na obdelavo vaših osebnih podatkov. Če želite zastaviti takšno vprašanje, vas prosimo, da se na VeraSafe obrnete s pomočjo tega kontaktnega obrazca: https://www.verasafe.com/privacy‐ services/contact‐article‐27‐representative.

Alternativno lahko VeraSafe kontaktirate tudi na naslednjih naslovih:

Ime: VeraSafe Czech Republic s.r.o
Naslov: Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 Czech Republic; or

Ime: VeraSafe Ireland Ltd
Naslov: Unit 3D North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Ireland.

2. Članstvo

2.1 Upravičenost

Če se želite registrirati kot član Storitve, ali uporabljati to spletno stran, morate biti starejši od 18 let. Z uporabo te spletne strani izjavljate, prevzamete in jamčite, da imate pravico, pooblastila in sposobnost za sklepanje te pogodbe in za spoštovanje vseh Pogojev uporabe.

2.2 Sklenitev pogodbe

Če ste se registrirali kot član, ste s tem s Firmo sklenili pogodbo glede Spletni strani, ki je lahko, vendar ne nujno, brezplačna. Lahko nadgradite lastnosti svojega članstva. Od vas se bo zahtevalo, da izberete določene lastnosti in pogoje vaše pogodbe ter da izberete način plačila. S klikom na gumb "Plačaj" v zaključnem koraku postopka nadgradnje sklenete obvezujočo pogodbo v zvezi z izbrano opcijo nadgradnje po določeni ceni.

2.3 Članstvo

(a) Kot član Storitve se lahko registrirate brezplačno. Vendar vam brezplačno članstvo daje le pravico do uporabe določenih možnostih, ki so dostopne v sklopu storitve. Če želite imeti dostop do dodatnih možnostih, morate postati naročnik, ki storitve plačuje. Zato je vaša uporaba teh dodatnih možnosti pogojena s plačilom ustreznih nadomestil.
(b) Potrjujete, da ste seznanjeni in da soglašate, da zaradi varstva uporabnikov te spletne strani ne morete vložiti zahtevka za članstvo ali pa postati član, če ste bili obsojeni za kaznivo dejanje ali prestopek. S prijavo za članstvo nam jamčite in izjavljate, da niste bili obsojeni za kaznivo dejanje ali prestopek in da niste pri nobenem državnem organu zabeleženi kot seksualni prestopnik.
(c) Potrjujete, da ste seznanjeni, da Firma trenutno ne opravlja rutinskega preverjanja ozadja, ne preverja posredovanih informacij ali izvaja kriminalna preverjanja svojih uporabnikov. Kljub temu si pridržujemo pravico, da izvedemo preiskave in preverjanja vseh članov, da se prepričamo, da ne kršite te potrditve, ki ste nam jo dali ter da ugotovimo, ali se nekdo lažno predstavlja. Soglašate, da boste Firmi dovolili izvedbo takšne preiskave in da si Firma pridržuje pravico zavrniti in / ali odpovedati članstvo, če kršite katero koli jamstvo ali če se izkaže, da ste se lažno predstavili.

2.4 Podrobnosti naročnine in nadomestila

Podrobnosti naročnine in ustrezna nadomestila se nahajajo na strani "Nadgradnja članstva". Ta nadomestila za naročnino so podvržena spremembam, te spremembe pa bomo objavili na predhodno opisani spletni strani. Potrjujete, da ste seznanjeni, da glede višine nadomestila za naročnino lahko obstajajo razlike med državami, te razlike so pa posledica tarif, ki so določene v posamezni državi ter drugih komercialnih pogojev, relevantnih za to državo.

2.5 Brezplačni preizkusi in ostale promocije

Vsak brezplačni preizkus ali druga promocija, ki omogoča brezplačen dostop do Plačljivih storitev, se mora uporabljati znotraj časovnega obdobja, ki je določen za trajanje akcije.

2.6 Plačilo

(a) Čeprav so določene storitve dostopne brezplačno, potrjujete, da ste seznanjeni, da so Plačljive storitve dostopne le članom, ki imajo veljavno naročnino, ali je dostop do njih povezan s kakšnim drugim plačilom nadomestila. Naročnine in plačljive storitve so na voljo po cenah, za obdobja in po načinih plačila, ki so navedeni na strani za nadgradnjo ali drugih s plačili povezanih straneh. Cene so izkazane v valuti, prikazani na strani, povezani s plačilom in vključujejo vse potrebne davke, razen če je navedeno drugače.
(b) Vaše članstvo ali plačljiva storitev se avtomatsko obnavlja. Avtomatsko obnovitev lahko kadar koli izključite. Če se niste odjavili, se bosta naročnina in plačilo avtomatsko ponovila v navedenih obdobjih. Avtomatsko obnovitev lahko prekličete po navodilih v oddelku Pomoč na spletni strani.
(c) V primeru, da nudimo možnost ponovitve plačila za plačilo nadomestila za izbran naročniški plan, ki ste ga izbrali, ali za plačljivo storitev, ki ste jo izbrali, s tem pooblaščate Firmo, da plačila za ta nadomestila opravi avtomatsko (v razumnem roku). Če prejmemo vaše obvestilo, da je takšna dovolitev preklicana, bo Firma prenehala z izvedbo plačil za nadomestila. Vendar naše zaračunavanje naročnine ne bo prenehalo z dnem prejetja vaše odpovedi, temveč z dnem oziroma z iztekom razumnega roka, ki ga Firma potrebuje, da bi lahko ustregla vašemu zahtevku. V vsakem primeru pa morate navesti trenutno veljavne, popolne in točne podatke, da omogočite, da se naročnina pravilno zaračunava, prav tako pa morate te informacije tudi redno posodabljati.
(d) Imamo pravico, da kadar koli spremenimo ceno naročnine ali plačljivih storitev. Nova cena začne veljati, če se prijavite na novo naročnino (ne glede, ali je to vaša prva naročnina ali ne) ali izvedete nakup plačljive storitve, potem ko smo na spletni strani objavili podrobnosti naše nove cene. Avtomatsko obnavljanje obstoječe naročnine se bo nadaljevalo po stari ceni.
(e) V primeru sumljivih plačilnih aktivnosti si pridržujemo pravico, da začasno ali trajno prekinemo plačilo z vašo kreditno kartico in / ali da stopimo v kontakt z vami, vašo banko ali katero koli drugo relevantno tretjo stranjo, da prijavimo takšno nenavadno aktivnost in / ali pridobimo dodatne informacije.

2.7 Pogoji uporabe plačljivih storitev

Pri uporabe plačljivih storitev tretjih strani morate sprejeti in upoštevati Pogoje uporabe teh plačljivih storitev.

2.8 Splošni pogoji Zlatega, Platinum in Diamantnega članstva ter Iskric

Prosimo upoštevajte, da so plačljiva članstva razdeljena v Zlato, Platinum in Diamantno članstvo. Samo Platinum in Diamantni člani imajo dostop do naprednega ujemanja, avtomatskega prevajalnika in dvojnega prostora v rezultatih iskanja ter lahko izkoristijo brezplačne Iskrice. Samo Diamantni člani pa lahko uživajo v prednostnih sporočilih, prioritetni pomoči za uporabnike in izpostavitvi profilov v rezultatih iskanja.

Iskrice se uporabljajo za plačevanje plačljivih storitev, kot je pošiljanje virtualnih daril. Iskrice, ki jih ne porabite, potečejo 365 dni po dnevu njihovega nakupa.

2.9 Varnost gesla

Kot del postopka registracije članov se bo od vas zahtevalo, da izberete geslo. Samo vi ste odgovorni za izbiro gesla, ki se ne more preprosto uganiti ter za hrambo gesla, prav tako pa potrjujete, da se vaša uporaba ali dostop do spletne strani ne bo prenašala ali preprodajala nobeni tretji strani. Če obstajajo razlogi, zaradi katerih ste začeli dvomiti, da vaš račun ni več varen, nas morate o tem takoj obvestiti, prav tako pa morate takoj posodobiti podatke o računu in spremeniti geslo.

2.10 Preverjanje identitete

Občasno lahko zahtevamo, da izpolnite obrazec identifikacije za preverjanje:

(a) vaše identitete;
(b) informacij, ki ste nam jih posredovali;
(c) podatkov o plačilu ali naplačilu; in / ali
(d) skladnost z našimi Pogoji uporabe.

3. Storitev

Storitev je spletna informativna storitev, ki olajšuje kontakt med člani, ki lahko, vendar ne nujno, iščejo prijateljstvo ali vezo. To ni storitev zakonskega posredovanja, storitev naročanja neveste po pošti ali storitev povezovanja. Firma nima obveznosti, da vam posreduje podatke o katerem koli članu ali članih.

4. Uporaba storitve

4.1 Lastno tveganje

Potrjujete, da ste seznanjeni, da storitve in spletne strani uporabljate izključno na lastno odgovornost.

4.2 Točne informacije

Izjavljate, jamčite in prevzamete obveznost, da so informacije in fotografije, ki jih posredujete Storitvi, spletni strani in Firmi popolnoma točne v vsakem oziru, da z njimi ne kršite določbe te pogodbe in da v nobenem primeru ne škodujejo nobeni osebi.

Brez omejevanja na zgoraj navedeno na našo spletno stran ne smete pošiljati ali na njej objavljati slik, ki vsebujejo:

slike katerih koli druge osebe, razen vas samih;
goloto;
slike drugih predmetov, na katerih se vi ne nahajate;
risb ali ilustracij (celo v primeru, da so vaše).

4.3 Podatki, ki niso zaupni

Soglašate, da se bo kateri koli material ali informacije, ki ste jih posredovali, vključujoč osebne podatke (kot je to definirano v naši Izjavi o varstvu zasebnosti in ki lahko vsebujejo vaše celotno ime, poštni naslov, telefonsko številko itd.) štel kot podatek, ki ni zaupen ter kot nelastniški in da lahko takšen material ali podatke uporabljamo brez omejitev, pod pogojem, da je takšna uporaba vaših osebnih podatkov v skladu s pogoji iz naše Izjave o zasebnosti in vsemi povezanimi zakoni. To konkretno pomeni, da dajete soglasje, da Firma lahko material ali informacije (vključujoč katere koli informacije o profilu, fotografije, video ali avdio posnetke) uporablja, da jih iz vašega profil kopira na katero koli drugo relevantno spletno stran za druženje, ki je v lasti in s katero upravlja Firma ali je del skupine Dating Group. Potrjujete, da ste seznanjeni, da bodo ves takšen material ali informacije, ki ste jih posredovali, bili dostopni za branje drugim članom ali uporabnikom spletne strani.

4.4 Informacije, dostopne v tujini

(a) Vse informacije o profilu, ki ste nam jih posredovali, bodo javno dostopne na vašem profilu, ne glede na lokacijo gledalca. Z ustvarjanjem profila soglašate, da gledalci v tujini lahko vidijo vaš profil.
(b) Firma za shranjevanje vaših osebnih podatkov globalno uporablja strežnike, ki se lahko nahajajo v državi, ki ni država vašega prebivališča.
(c) Firma na globalni ravni uporablja pogodbenike, ki se lahko nahajajo v državi, ki ni država vašega prebivališča, in sicer za izvajanje preverjanja preteklosti in eventualnega kriminalnega ozadja.
(d) Da bi lahko nudili podporo uporabnikom, opravljali funkcije „back office pisarne" in opravljali naloge za preprečevanje goljufij ali vam nudili storitve, se lahko zgodi, da bomo našem osebju ali dobaviteljem (ki se lahko nahajajo, ali katerih resursi se lahko nahajajo, zunaj države vašega prebivališča) morali dovoliti dostop do vaših osebnih podatkov.

(e) Izrecno soglašate s shranjevanjem in s prenosom osebnih podatkov našim članom, zaposlencem, članom skupine Dating Group (katere del predstavlja Cupid Media) in tretjim stranem, kot je predvideno v določilih 4.4 (a) do 4.4 (d) teh Pogojev in v naši Izjavi o zasebnosti, kjer se takšni člani, zaposleni in tretje strani nahajajo v državah, ki niso država vašega prebivališča, prav tako pa potrjujete, da ste v celoti seznanjeni in da se zavedate tveganja, ki so lahko povezani s takšnim prenosom in shranjevanjem, še posebej v primerih, ko takšne države nimajo enake ali podobne ravni varstva osebnih podatkov, kakršna obstaja v državi vašega prebivališča. Vse takšne prenose bo Cupid Media izvedel v skladu z določbami naše Izjave o zasebnosti. Vi imate pravico, da kadarkoli prekličete svoje soglasje, ali vložite ugovor na našo uporabo vaših osebnih podatkov, vse v skladu s postopki, navedenimi v naši Izjavi o zasebnosti.

4.5 Dodeljena avtorska pravica

Soglašate, da ste s posredovanjem kakršnega koli materiala ali informacij Firmi na Firmo prenesli tudi vse avtorske pravice, ki obstajajo na tem materialu ali informacijah in da ste s tem Firmi dovolili uporabo tega materiala in informacij v okviru teh Pogojev uporabe. Prav tako ste se obvezali, da ne boste objavljali, prenašali ali na kakršen koli drug način posredovali kakršnih koli materialov ali podatkov, na katerih obstaja avtorska pravica v lasti druge fizične ali pravne osebe ter jamčite, da so vsi, z vaše strani dostavljeni materiali in podatki, vaše originalno delo in da jih niste na noben način pridobili od nobene tretje strani.

4.6 Pravna podlaga za dostop

Vi jamčite in morate zagotoviti, da vaš dostop do spletne strani in uporaba Storitve nista nezakoniti ali prepovedani z zakoni, katerim ste vi podvrženi. Vi ste edini odgovorni za zakonitost svojih postopkov skladno z vsemi uporabnimi zakoni.

4.7 Izpostavljenost virusom

Vi morate izvesti lastne previdnostne ukrepe, da zagotovite, da postopek, ki ga uporabljate za dostop do spletne strani ni izpostavljen tveganju virusov, zlonamernim računalniškim kodam ali drugim oblikam motenj, ki lahko poškodujejo vaš računalniški sistem. V izogib slehernemu dvomu izpostavljamo, da ne sprejemamo nobene odgovornosti za kakršne koli motnje ali poškodbe na vašem računalniškem sistemu, ki nastanejo v zvezi z vašo uporabo Storitve, spletne strani ali katere koli povezane spletne strani.

4.8 Vsebina profila

(a) Samo vi ste odgovorni za vsebino svojega profila, sporočil, video in avdio zapisov in drugega materiala, ki ga lahko prenesete v Storitev ali pošljete drugim članom Storitve.
(b) Soglašate, da na svojem profilu ali na spletni strani ne boste prenašali ali objavljali nobene vsebine, ki:

(i) je nasilna, obscena, neolikana ali prostaška, žaljiva, seksualno orientirana, grozilna, vznemirjajoča, rasno žaljiva ali neprimerna, ali za katero mi, po našem lastnem mnenju, štejemo, da je na kakršen koli drug način neprimerna; ali
(ii) prikazuje, opisuje, identificira ali nakazuje na katero koli osebo razen vas samih.

4.9 Interakcija s člani

Vi ste edini odgovorni za svojo interakcijo z ostalimi člani Storitve.

4.10 Negativne zveze

Izjavljate, jamčite in se obvezujete:

(a) da brez predhodne odobritve osebe, ki vam je informacijo posredovala, ne boste nikomur razkrili nobene informacije, ki ste jo pridobili s Storitvijo;
(b) da Storitev ne boste uporabljali za sodelovanje v kakršni koli obliki goljufivega ali žaljivega obnašanja, vključujoč, vendar ne omejeno na, distribucijo kakršnega koli seksualnega in/ali rasno žaljivega, nasilniškega, grozilnega, vulgarnega, obscenega, vznemirjajočega, klevetniškega delovanja katere koli vrste, kot tudi ne kakršen koli nezakoniti ali ilegalni material, ali kakršen koli material, ki krši, ali bi lahko kršil pravice druge stranke (vključujoč, vendar ne omejeno na, pravice intelektualne lastnine in pravice na zasebnost);
(c) da Storitev ne boste uporabljali za to, da se ukvarjate s skupinskimi seksualnim aktivnostmi ter da kontaktov ne boste uporabljali v namene zunajzakonskih srečanj ali poslov, v namene angažiranja ali ukvarjanja s prostitucijo ali kakršnimi koli drugimi aktivnostmi, ki so ilegalne v vaši državi prebivališča;
(d) da nobene osebe ne boste lažno predstavljali ali lažno predstavljali njene starost ali zakonskega stana ter da v svoj profil ne boste dajali podatkov, ki so lažni ali na kakršen koli način napačni;
(e) da ne boste lovili ali zbirali naslovov e‐pošte ali drugih kontaktnih podatkov drugih uporabnikov Storitve z elektronskimi ali drugimi sredstvi in da Storitve ne boste uporabljati za prenos "neželene pošte", verižnih pisem, vsiljene pošte in da ne boste sodelovali v neželeni masovni distribuciji naslovov elektronske pošte;
(f) da Storitev ali spletne strani ne boste uporabljati za kakršne koli nepooblaščene komercialne namene;
(g) da ne boste zahtevali denarja ali podatkov o bančnem računu ali kreditni kartici ali zaupnih finančnih podatkov od kakršnega koli člana ali drugega uporabnika Storitve ali spletne strani;
(h) da ne boste pošiljali denarja ali dajali finančnih podatkov kateri koli osebi, s katero ste komunicirali ali ki ste jo spoznali preko spletne strani. Firma ne bo odgovorna za izgubo (finančno ali katero koli drugo izgubo), ki ste jo utrpeli kot posledico takšnega obnašanja. Dajete svoje soglasje, da boste prijavili vse tiste, ki poskušajo zbrati denar ali pridobiti finančne informacije, in sicer ali na način, da se obrnete na Uporabniško podporo ali s pomočjo funkcije "Prijava zlorabe" na profilu člana;
(i) da ne boste iskali ali zahtevali gesla od drugih članov;
(j) da Storitev ne boste uporabljali za distribucijo, promocijo ali kakršno koli drugo objavljanje kakršnega koli materiala, ki se nanaša na zbiranje sredstev, oglaševanje ali zbiranje pozivov za blago ali storitve;
(k) da ne boste vznemirjali drugih z nadaljevanjem poskusov komuniciranja s tistim, ki vas je jasno prosil, da prekinete komunikacijo;
(l) da ne boste objavljali ali prenašali materiala, ki vsebuje viruse ali druge računalniške kode, datoteke ali programe, ki so ustvarjeni za to, da omejijo ali uničijo funkcionalnost računalniške programske opreme ali strojne opreme;
(m) da ne boste objavljali ali na kakršen koli način prenašali kakršnih koli kontaktnih podatkov, vključujoč, a ne omejeno na, naslove e‐pošte, telefonske številke, poštne naslove, ID‐je; instant sporočila, uporabniška imena na Facebook‐u, URL‐e ali celotna imena po vaših javno objavljenih podatkih;
(n) da ne boste uporabljali nečloveške; ali avtomatizirane robote za prijavo na Storitev;
(o) da pri telefonskem pogovoru z našimi zaposlenimi v službi za uporabnike ali tekom kakršnega koli komuniciranja z njimi ne boste nasilni, obsceni, neolikani in prostaški, žaljivi, grozilni, vznemirjujoči ali rasno žaljivi („žaljivo obnašanje"). Soglašate, da imamo v primeru vašega žaljivega obnašanja, ki ga bomo kot takšno opredelili po naši lastni presoji, pravico, da takoj prekinemo vaše članstvo, vi pa nimate pravice do vračila kakršnih koli plačil, ki smo jih od vas prejeli;
(p) da ste starejši od 18 let. Vsi člani naših spletnih straneh morajo biti starejši od 18 let. Naša Firma ima nično toleranco do kakršnega koli poskusa katerega koli člana, da se vključi v kakršno koli obliko cyber‐seksa, seksualne komunikacije ali seksualnega kontakta s katero koli osebo, ki je mladoletna. Po tem, ko prejmemo obvestilo o kakršni koli nezakoniti ali neprimerni komunikaciji z mladoletno osebo, bomo vložili ovadbo pri ustrezni agenciji za izvajanje zakona, skupaj z vsemi podatki.

4.11 Obvestilo o kršenju avtorskih pravic

(a) Firma spoštuje pravice intelektualne lastnine drugih. Če na spletni strani najdete prikazano vsebino, za katero sumite, da pripada vam ali tretji strani, ta vsebina pa se prikazuje na način, ki krši, ali vam se vsaj zdi, da krši, vaše avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine ali pravice intelektualne lastnine, ki pripadajo tretji strani, o tem lahko obvestite Firmo in pri tem posredujte naslednje podatke:

(i) vaše podatki za kontakt ‐ vključujoč naslov, telefonsko številko in naslov e‐ pošte;
(ii) elektronski ali fizični podpis osebe, pooblaščene za izvajanje dejanj v imenu lastnika avtorske pravice ali drugega interesa povezanega z intelektualno lastnino;
(iii) opis dejanja ali druge intelektualne lastnine, za katere sumi da krši, ali s katerim se kršijo določene pravice;
(iv) naziv spletne strani, na kateri se nahaja material, za katerega se sumi, da krši pravila;
(v) opis mesta, na katerem se nahaja sumljivi material na spletni strani;
(vi) Vaša izjava, s katero: (A) opisujete vaše dobronamerno prepričanje, da sporna uporaba ni odobrena s strani lastnika avtorskih pravic, agenta ali zakona;
(B) s katero pod kazensko odgovornostjo izjavljate, da so podatki, navedeni v vašem obvestilu točni in da ste jih posredovali v dobri veri ter da ste lastnik avtorskih pravic ali intelektualne lastnine, ali da ste pooblaščeni delovati v imenu lastnika avtorskih pravic ali intelektualne lastnine.

Obvestila se lahko pošljejo na:
EuroCupid.com, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Australia, E‐ pošta:copyright@EuroCupid.com

4.12 Uporaba slik

V povezavi z določbami točke 4.5 izjavljate, da s posredovanjem fotografij, materialov, informacij ali vsebine Firmi dajete svoje soglasje in da soglašate, da Firma lahko:

(a) reproducira, uporablja, kopira, izvaja, prikazuje, distribuira in izkorišča material, informacije ali vsebino;
(b) pripravi dela ali jih vključi v druga dela in druge medije, kot to so materiali, informacije in vsebine; in
(c) licencira druge pravice, ki so dodeljene Firmi in navedene v zgornji določbi 4.12 (a) in 4.12 (b), vi pa se strinjate s katero koli in z vsako takšno uporabo, vključujoč, vendar brez omejitve, v katere koli promocijske ali komercialne namene. Prav tako jamčite, da imate pravico do dajanja soglasja iz te klavzule.

4.13 Naročanje nevest po pošti

Ta spletna stran ne podpira in uporabnikom ne sme na noben način pomagati, nabavljati, promovirati ali nuditi "storitve naročanja" neveste. Potrjujete, da ste seznanjeni, da država v kateri živite, lahko prepove oglaševanje storitev „dogovarjanja zakonske zveze" ali nagovarjanje oseb, da sodelujejo v sklenitvi zakonskih zvez.

Če imate prebivališče na Filipinih, v Belorusiji ali kateri koli drugi jurisdikciji, ki prepoveduje storitve „dogovarjanja" zakonskih zvez s svojimi prebivalci, s tem jamčite, izjavljate in podpisujete, da Storitev ali spletne strani ne boste uporabljali za noben namen, ki je ali bi bil v nasprotju s kakršno koli zakonodajo, ki prepoveduje „dogovarjanje" zakonske zveze. S tem potrjujete in soglašate, da ste samo vi odgovorni, da zagotovite, da ne boste kršili prepovedi dogovarjanja zakonske zveze, prav tako pa potrjujete in soglašate, da boste bili vi odgovorni za odškodnino, vsebovano v 17. členu, ki je posledica vaše kršitve katere koli zakonodaje, ki prepoveduje dogovarjanje zakonskih zvez.

4. 14 Teritorialne omejitve

Službe spletnega mesta in/ali mobilne aplikacije ni mogoče uporabljati
(i) s strani prebivalcev Kube, Iraka, Libije, Severne Koreje, Irana, Sirije, Republike Belorusije, Ruske federacije, ozemelj, ki jih zaseda Ruska federacija, ali katere koli druge države, na katero so ZDA in/ali EU uvedle embargo na blago; ali
(ii) s strani kogarkoli, ki je naveden na seznamu posebej določenih državljanov ministrstva za finance ZDA ali na seznamu zavrnitvenih nalogov ministrstva za trgovino ZDA.
Z uporabo storitve spletnega mesta ali mobilne aplikacije izjavljate in zagotavljate, da se ne nahajate v takšni državi ali na takšnem seznamu, da niste pod tovrstnim nadzorom, da niste državljan ali rezident takšne države ali del takšnega seznama.

5. Informacije

5.1 Informacije o spremljanju

Pridržujemo si pravico nadziranja vseh profilov, sporočil, pogovorov, instant sporočil, video zapisov in avdio zapisov, da zagotovimo, da so v skladu s pogoji teh Pogojev uporabe. Da kupcem nudimo najvišjo raven storitve in najbolj varno spletno okolje, smo angažirali eno ali več tretjih strani za nudenje spletnih varnostnih funkcij za naše kupce. Nudenje te varnosti zahteva zbiranje določenih ne‐osebnih podatkov z vašega računalnika ali druge naprave, s katero dostopate do naših spletnih strani. Izrecno sprejemate in soglašate z našim zbiranjem določenih ne‐osebnih podatkov, neposredno ali s strani tretjih ponudnikov storitev varnosti, ki se bo uporabljala za le en namen – to je zagotovitev varnega in zaščitenega spletnega okolja za vas. Čeprav se ne zbirajo osebni podatki, vam jamčimo, da vse tretje strani, s katerimi imamo pogodbene varnostne storitve, spoštujejo najvišje standarde varstva podatkov in zasebnosti.

5.2 Urejanje podatkov oziroma informacij

Čeprav ne pregledujemo in tudi ne moremo pregledati vseh sporočil ali drugega materiala, ki so objavljeni ali poslani s strani članov Storitve in zato nismo odgovorni za kakršno koli vsebino teh sporočil ali materialov, si kljub temu pridržujemo pravico, vendar brez sleherne obveznosti, da izbrišemo, premestimo ali uredimo sporočila ali materiale (vključujoč profile, sporočila, video zapise in avdio posnetke, za katere samo ocenimo in štejemo, da kršijo te Pogoje uporabe, ali da so na kakršen koli drug način nesprejemljivi.

5.3 Varnost podatkov

Žal se za noben prenos podatkov po spletu ne more jamčiti popolna varnost. Čeprav se trudimo zavarovati takšne podatke, ne jamčimo in ne moremo zagotoviti varnost vseh podatkov, ki nam jih pošljete, ali katere mi prenašamo drugim dovoljenim tretjim stranem v skladu z našo Izjavo o zasebnosti. V skladu s tem izrecno sprejemate, da se vse informacije, ki nam jih pošljete, prenašajo na vaše tveganje.

Nadalje, izrecno pristajate na naš prenos vaših osebnih podatkov pooblaščenim tretjim stranem, znotraj ali zunaj zakonodaje, v kateri živite, ob popolnem poznavanju s tem povezanih tveganj, še posebej, ko takšne druge zakonodaje nimajo enake ali podobne ravni varstva kot je to primer v vaši državi prebivališča. Imate pravico preklicati svoje privoljenje ali vložiti ugovor na našo uporabo vaših osebnih podatkov, in sicer kadar koli in v skladu s postopki, navedenimi v naši Izjavi o zasebnosti.

Ne glede na zgoraj navedeno, bomo, potem ko prejmemo vaše podatke v prenos, izvedli vse razumne korake za ohranitev varnosti takšnih podatkov.

6. Omejena uporaba

Razen če se v pisni obliki ne dogovorimo drugače, vam bomo omogočili dostop do spletne strani samo za vašo osebno uporabo. Podjetjem, skupinam, organizacijam in firmam je prepovedano, da se registrirajo kot člani. Za vašo izključno osebno uporabo ste pooblaščeni dobiti izpis kopij vseh podatkov, ki se nahajajo na spletni strani, razen če je to izrecno prepovedano.

7. Direktni marketing

Izrecno se strinjate in dajete svoje soglasje, da vaše osebne podatke, ki je zbrala Firma, lahko Firma uporablja in odkrije za namen neposrednega marketinga. Vi imate pravico kadar koli preklicati svoje soglasje, ali vložiti ugovor na našo uporabo vaših osebnih podatkov, v skladu s postopki, navedenimi v naši Izjavi o zasebnosti.

8. Komunikacija

Firma si pridržuje pravico, da vam pošlje elektronsko pošto v zvezi s spremembami ali dopolnili Storitve, ali kakršnega koli izdelka in storitve Firme in njenih povezanih firm.

9. Oglasi

9.1 Izključna odgovornost

Odgovornost za vsebino reklam (če so), ki se prikazujejo na spletni strani (vključujoč hiperpovezave do lastnih spletnih strani oglaševalca) nosi le oglaševalec. Objavljanje takšnih oglasov ne predstavlja priporočil ali potrditev izdelka ali storitve oglaševalca s strani Firme. Vsak oglaševalec je sam odgovoren za kakršno koli predstavljanje v zvezi z njegovim oglaševanjem.

10. Lastništvo intelektualne lastnine

Firma si pridržuje vse pravice, naslove in interese v zvezi s Storitvijo in spletno stranjo ter ustreznimi pravicami intelektualne lastnine, prav tako pa zadržuje tudi vse pravice, ki niso izrecno dodeljene.

10.1 Avtorske pravice

Avtorske pravice na Storitvi in spletni strani (vključujoč tekste, grafike, logotipe, ikone, zvočne posnetke in programsko opremo) so v lasti in jih licencira Firma. Razen za namene in pod pogoji, predpisanimi z Zakonom o avtorskih pravicah 1968 (Cth) in podobnimi zakoni, ki veljajo v državi, v kateri prebivate, če je to izrecno odobreno s temi Pogoji uporabe, nimate pravice, da v kakršni koli obliki in s kakršnimi koli sredstvi:

(a) prilagodite, reproducirate, shranite, distribuirate, izpisujete, prikazujete, izvajate, objavljate ali ustvarjate izvedena dela iz kakršnega koli dela Storitve ali spletne strani; ali.
(b) komercializirate katere koli informacije, izdelke ali storitve, pridobljene od kakršnega koli dela Storitve ali spletne strani;

brez naše predhodne pisne odobritve.

10.2 Blagovne znamke

Razen, če je drugače navedeno, vsako delo ali naprava, na katero je pritrjen simbol ™ ali ® predstavlja registrirano blagovno znamko. Če uporabljate katero koli zaščitno znamko v lasti Firme in v zvezi z našimi aktivnostmi, izdelki ali storitvami, morate vključiti izjavo, da blagovna znamka pripada Firmi. Naše blagovne znamke ne smete uporabljati:

(a) v vaših blagovnih znamkah, tako kot celoto, kot tudi kot del vaše lastne blagovne znamke;
(b) v zvezi z aktivnostmi, izdelki ali storitvami, ki niso naše;
(c) na način, ki bi lahko zmedel, bil napačen ali povzročal dvom; ali
(d) na način, ki zaničuje nas ali naše podatke, izdelke ali storitve (vključujoč brez omejitev Storitev in spletno stran).

11. Povezane spletne strani

11.1 Povezave prikazane samo zaradi praktičnosti

Spletna stran lahko vsebuje "povezave" na druge spletne strani ("Povezane spletne strani"). Te povezave se nudijo samo zaradi praktičnosti in morda sploh ne bodo aktualne, ker jih mi ne vzdržujemo. Mi nismo odgovorni za vsebine ali prakse zasebnosti povezane s povezanimi spletnimi stranmi.

11.2 Brez potrdila

Naše povezave s povezanimi spletnimi stranmi se ne smejo šteti kot potrdilo, odobritev ali priporočilo, ki bi jih Firma dala za lastnika ali operatorja povezanih spletnih strani ali katero koli informacije, grafiko, materiale, izdelke ali storitve, na katere se nanašajo ali ki vsebujejo povezane spletne strani, razen če je, in v meri, v kateri je, predpisano nasprotno. Priporočamo, da pred uporabo povezane spletne strani pogledate pogoje uporabe in politiko zasebnosti te povezane spletne strani.

12. Izjava o varstvu zasebnosti

Obvezujemo se, da bomo spoštovali določbe naše Izjave o zasebnosti, ki se nahaja na spletni strani, ki jo lahko občasno spremenimo v skladu z uporabljanimi zakoni in našimi operacijami.

Izrecno dajete svoje soglasje za naše zbiranje, obdelavo in uporabo vaših osebnih podatkov na način in v namene, ki so navedeni v naši Izjavi o zasebnosti. Vi imate pravico, da kadar koli prekličete svoje strinjanje ali vložite ugovor na našo uporabo vaših osebnih podatkov, v skladu s postopki, navedenimi v naši Izjavi o zasebnosti.

Osebnih podatkov ne prodajamo tretjim osebam in jih ne dajemo tretjim osebam v nikakršne poslovne namene (razen, če je ta poslovni namen izrecno naveden v naši Izjavi o zasebnosti). Osebne podatke delimo s ponudniki zunanjih storitev v okoliščinah, ki so zapisane v naši Izjavi o zasebnosti in z drugimi člani skupine Dating Group, ki ponujajo storitve zmenkarij v tem času in v obsegu, kot je zapisano v naši Izjavi o zasebnosti.

13. Prodaja spletne strani ali storitev

Soglašate in podajate izrecni pristanek, da če Firma prodaja spletno stran, storitve ali svoje poslovanje (ali kakršen koli njegov del) ali če pride do spremembe v nadzoru Firme, potem Firma lahko Osebne podatke, Osebne podatke specialne kategorije in katere koli druge informacije, ki ste jih prenesli na spletno stran ali Storitev (vključujoč fotografije in vaš javni profil), odkrije, dodeli ali na drug način prenese kupcu ali novem nadzornem subjektu ali posamezniku, vse v namen, da vam zagotovi opravljanje Storitev in neposrednega marketinga z vami.

Sprejemate in se izrecno strinjate, da se nov kupec ali nov nadzorni subjekt ali posameznik lahko nahaja v državi, ki ni vaša država prebivališča ali v državi, v kateri vi ne živite, vi pa dajete svoj pristanek za prenos osebnih podatkov v države, ki niso država vašega prebivališča.

14. Odrekanje odgovornosti in omejitev odgovornosti

14.1 Pravice potrošnikov po avstralskem Zakonu o potrošnikih

Osebe, ki so pod avstralsko jurisdikcijo, imajo celo vrsto pravic in pravnih sredstev, ki so predvideni z avstralskim Zakonom o potrošništvu (v nadaljevanju: ACL).

14.2 Jamstva za blago in storitve za osebno in domačo uporabo ter uporabo v gospodinjstvu

Na področju avstralske jurisdikcije, kjer dobavljamo blago ali storitve, ki se običajno uporabljajo za osebno, domačo ali gospodinjsko porabo ali uporabo, pravice potrošnikov, ki so predvidena z ACL niso z ničemer omejene ali izključene.

14.3 Jamstva za blago in storitve, ki niso za osebno in domačo uporabo ali porabo v gospodinjstvu

V avstralski jurisdikciji, kjer dobavljamo blago ali storitve, ki se običajno ne uporablja za osebno, domačo ali gospodinjsko uporabo ali porabo in ki ne stane več kot 40.000$, so jamstva in pravice potrošnikov omejene na:

(a) v primeru blaga:

(i) zamenjavo blaga ali dobavo ekvivalentnega blaga;
(ii) popravilo takšnega blaga;
(iii) plačilo zamenjave takšnega blaga ali pridobitev ekvivalentnega blaga; ali
(iv) plačilo stroškov popravila blaga; in

(b) v primeru storitev:

(i) ponovno nudenje storitve; ali
(ii) plačilo stroškov ponovnega nudenja storitev.

14.4 Brez jamstva za točnost

V skladu z določbami 14.2. in 14.3. ne dajemo nobenih jamstev ali garancije, da so material ali informacije, posredovane po Storitvi ali na spletni strani (vključujoč kakršne koli profile članov, nasvete, mnenja, izjavo ali druge informacije, ki jih je prikazala, prenesla ali distribuirala Firma ali kakršen koli član ali katera koli druga oseba ali entiteta) zanesljivi, točni ali celoviti, ali da bo vaš dostop do Storitve ali spletne strani neprekinjen, pravočasen ali varen. Ne odgovarjamo za izgubo, ki je posledica kakršnih koli dejanj ali zaupanja v katere koli informacije ali materiale, ki so posredovane po Storitve ali na spletni strani. Morali bi se osebno pozanimati, preden začnete z izvajanjem kakršnih koli dejanj ali preden se zanesete na katero koli informacijo ali material, ki se pojavlja na spletni strani. Zavedate se, da vsako naslanjanje na kakršen koli takšen material ali informacijo predstavlja dejanje, ki ste ga izvedli na lastno tveganje.

14.5 Ni jamstva glede razpoložljivosti

V skladu z določbami 14.2 in 14.3 ne jamčimo, da Storitev ali spletna stran ne bo imela prekinitve ali napak. Storitev se distribuira na način "tako je kot je". Lahko pride do zamud, opustitev ali prekinitev v dostopnosti storitve ali spletne strani. Če je to dovoljeno z zakonom potrjujete, da se storitev (in dostopnost spletne strani) nudijo brez slehernih jamstev katere koli vrste, bodisi izrecnih bodisi predpostavljenih, vključujoč, vendar ne omejeno na, predpostavljena jamstva prodajnosti in primernosti za določen namen.

14.6 Izključenje impliciranih jamstev

V meri, v kateri je to z zakonom dovoljeno in podvrženo določilom členov 14.2. in 14.3., se izključujejo vsi pogoji ali jamstva, ki se jih drugače lahko razume v teh Pogojih uporabe. Če zakonodaja implicira kakršen koli pogoj ali jamstvo, ta zakonodaja pa prepoveduje, da izključimo ali spremenimo uporabo ali našo odgovornost po kakršnem koli takšnem stanju ali garanciji, se ta pogoj ali jamstvo šteje kot vključeno, vendar je glede kršitve tega pogoja ali jamstva naša odgovornost omejena na eno ali več naslednjega:

(a) če se kršitev nanaša na blago:

(i) zamenjavo blaga ali dobavo ekvivalentnega blaga;
(ii) popravilo takšnega blaga;
(iii) plačilo stroškov zamenjave blaga ali pridobitve enakega blaga; ali
(iv) plačilo stroškov popravila blaga; in

(b) če se kršitev nanaša na Storitve :

(i) ponovno nudenje Storitev; ali
(ii) plačilo stroškov ponovnega nudenja storitev.

14.7 Ni odgovornosti za izgubo

Ne sprejemamo odgovornosti za katero koli izgubo ali škodo, ki je povzročena na kakršen koli način (vključujoč tudi malomarnost), ki jo lahko neposredno ali posredno utrpite v zvezi z vašo uporabo Storitve, spletne strani ali katere koli povezane spletne strani, prav tako pa ne sprejemamo tudi kakršne koli odgovornost za katero koli izgubo, ki izhaja iz vaše uporabe ali naslanjanja na informacije, vsebovane v Storitvi ali na naših spletnih straneh ali na straneh, na katere se dostopa z naše spletne strani. V izogib slehernemu dvomu ter da zgoraj navedeno ne bi bilo preveč splošno, navajamo naslednje:

(a) Firma ne sprejema nobene odgovornosti ali odgovornosti za kakršne koli neposredne, posredne, poskusne, naključne, posebne ali posledične škode, ki izhajajo iz ali so na kakršen koli način povezane z vašo uporabo Storitve ali spletne strani ali s kakršno koli zamudo ali nemožnostjo uporabe Storitve ali spletne strani ali za kakršne koli informacije, izdelke in druge storitve, pridobljene po Storitvi ali spletni strani ali ki na drug način izhajajo iz uporabe spletne strani, bodisi, da to temelji na pogodbi, nepozornosti ali drugem vzroku, strogi odgovornosti ali na neki drug način, in to celo v primeru, če je Firma obveščena o možnosti takšne škode; (b) Firma ne sprejema nobene odgovornosti ali odgovornosti za kakršne koli informacije ali materiale, ki jih pošljete Storitvi ali spletni strani, ne sprejemamo pa tudi nobene odgovornosti za kakršno koli uporabo ali zlorabo kakršnih koli podatkov ali materiala, ki jih pošljete Storitvi ali spletni strani drugih članov ali uporabnikov; (c) Firma ne sprejema nobene odgovornosti ali odgovornosti za obnašanje kakršnega koli člana ali drugega uporabnika Storitve, vključujoč, a ne omejeno na, katero koli obnašanje, ki kateri koli osebi povzroči telesno poškodbo.

15. Posebna opozorila v zvezi s spletnimi zmenkarijami

15.1 Tveganja

Vi potrjujete, da ste seznanjeni, da v spoznavanjih na spletu obstajajo tveganja, vključno, a ne omejeno na, spoznavanje mladoletnih oseb ali oseb, ki delujejo pod lažnim izgovorom ali v zločinske namene. Strinjate se, da boste izvedli vse potrebne previdnostne ukrepe pri komunikaciji ali sestanku z drugim uporabnikom, še posebej, če se odločite za osebni sestanek. Poleg tega sprejemate, da boste pred uporabo Storitve pregledali naše spletne nasvete za varnost.

15.2 Ni jamstev za identiteto članov

Vi potrjujete, da ste seznanjeni z dejstvom, da je preverjanje pristnosti uporabnika na spletu izjemno težko. Firma ne more jamčiti in ne jamči, da je vsak član ali uporabnik Storitve ravno tisti, za katerega se izdaja. Nadalje, Firma ne more jamčiti in ne jamči, da so profili članov zanesljivi, točni ali popolni. Zato morate biti previdni v odnosih z drugimi člani ali uporabniki Storitve ali spletne strani.

16. Prekinitev

16.1 Sporazum, ki velja za člane

Ta Pogodba ostaja v celoti v veljavi in za vas velja vse dokler ste član Storitve ali dokler na drug način uporabljajte spletno stran.

16.2 Ko vi prekinjate članstvo

Imate pravico, da kadar koli prekinete članstvo, iz kakršnega koli razloga. Prekinitev začne veljati takoj, ko prejmemo vaše pisno obvestilo o prekinitvi. Obvestilo o prekinitvi se lahko posreduje na naslov, ki se nahaja v oddelku „Kontaktirajte nas" na spletni strani, lahko se pošlje z e‐pošto na naslov v navedenem oddelku „Kontaktirajte nas" na spletni strani pa se lahko opravi tudi s klikom na povezavo „Prekini članstvo" v oddelku uporabnika. V primeru prekinitve članstva ne boste imeli pravice do vračila članarine.

16.3 Posebna pravica do prekinitve za določene prebivalce ZDA

Če ste v času začetka vaše naročnine prebivalec Arizone, Kalifornije, Connecticuta, Illinoisa, Iowe, Minnesote, New Yorka, Severne Karoline, Ohia ali Wisconsina, se za vas uporablja naslednja določba:

(a) Lahko prekinete to Pogodbo, brez kazni ali obveznosti, v kakršnem koli trenutku v roku treh (3) delovnih dni od naročnine za plačane storitve (odpovedni rok). Za prekinitev te pogodbe nam morate poslati podpisano in datirano obvestilo s priporočeno ali overjeno pošto, v katerem zapišete, da prekinjate to pogodbo ali nekaj v tem smislu. To obvestilo pošljite na naslov: EuroCupid.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Avstralija. Če obvestilo o prekinitvi vaše pogodbe o naročnini pošljete ali dostavite v odpovednem roku, vam bo Firma v predpisanem roku vrnila vsa opravljena predmetna plačila.

Če ste v času začetka vaše naročnine prebivalec Kalifornije, Illinoisa, New Yorka ali Ohia, za vas veljajo naslednja določba:

(b) v primeru, da umrete pred iztekom obdobja naročnine, imate pravico do vračila tistega dela kakršnega koli plačila, ki ste ga opravili za svojo naročnino, ki se lahko pripiše obdobju po vaši smrti. V primeru, da postanete resno onemogočeni (in ne morete več uporabljati spletne strani) pred koncem obdobja naročnine, boste imeli pravico do vračila tistega dela kakršnega koli plačila, ki ste ga opravili za svojo naročnino, a se lahko pripiše obdobju po nastopu onemogočenosti, in sicer tako, da pošljete obvestilo Firmi, na naslednji naslov: EuroCupid.com, Attn: Refund Request, PO Box 9304, Gold Coast MC, QLD 9726, Avstralija.

16.4 Prekinitev vašega dostopa do Storitve

Mi imamo pravico, po lastni presoji (naši diskrecijski oceni), blokirati, ukiniti ali prekiniti vaš dostop do cele Storitvi ali dela Storitve, in sicer kadar koli, z ali brez predhodne napovedi, iz kakršnega koli razloga, vključujoč, brez omejevanja, kakršno koli goljufijo, zlorabo ali kakršno koli drugo nezakonito aktivnost, ali tistega, kar bi lahko vplivalo na uporabo o Storitve s strani drugih oseb.

16.5 Ko mi prekinemo vaše članstvo

Imamo pravico, da kadar koli prekinemo vaše članstvo in vaš dostop do Storitve, če ugotovimo (po naši diskrecijski oceni), da ste prekršili to Pogodbo. Obvestilo o prekinitvi bomo posredovali na zadnji naslov e‐pošte, ki ste nam ga posredovali. Vsa vnaprej plačana nadomestila, ki se nanašajo na obdobje po prekinitvi, se vam bodo vrnila po tem, ko se odštejejo stroški ali izgube, ki jih je Firma utrpela zaradi vašega članstva.

16.6 Deaktivacija zaradi neuporabe

Vaš račun lahko deaktiviramo, če Storitev niste uporabljali 6 mesecev zaporedoma in če nimate aktivne plačane naročnine.

16.7 Prekinitve po potrošniških pogodbah (informacije, prekinitev in dodatna nadomestila), predpisi iz leta 2013

Ta oddelek se na vas nanaša le, če ste "potrošnik" kot je to definirano v Pravilih o potrošniških pogodbah (informacije, odpovedi in dodatna nadomestila) iz leta 2013 (v nadaljevanju: Predpisi) in če stanujete v EU in še niste začeli z uporabo Storitve. V primeru, da se Predpisi uporabijo za te Pogoje uporabe, lahko prekinete članstvo v roku štirinajst (14) dni od registracije kot član Storitve, in sicer tako, da pošljete pisno obvestilo. Storitev lahko uporabljate takoj po tem, ko ste se registrirali kot član.

(a) Če ste z uporabo naše storitve začeli znotraj štirinajstdnevnega (14) odpovednega obdobja, ki vam je zagotovljen v skladu s Pravili o potrošniških pogodbah (informacije, prekinitev in dodatna nadomestila) iz leta 2013, se šteje, da ste zaprosili, da vam nudimo storitev. V primeru, da ste zaprosili, da vam nudimo storitev, boste morali plačati vrednost storitve do trenutka odpovedi storitve. Šteje se, da ste storitev začeli uporabljati, če ste naredili karkoli od naslednjega:

(i) pošiljanje sporočil članom;
(ii) branje prejetih sporočil članov;
(iii) pošiljanje Interesov članom.

(b) Če z uporabo naše storitve niste začeli znotraj štirinajst (14) dnevnega odpovednega roka, ki vam je zagotovljen v skladu s Pravili o potrošniških pogodbah (informacije, odpovedi in dodatna nadomestila) iz leta 2013, boste dobili vračilo vseh nadomestil, ki ste jih vplačali v roku 14 dni po našem prejemu vašega obvestila o prekinitvi.

16.8 Prekinitev po Direktivi o pravicah potrošnikov (CRD)

Ta sekcija za vas velja le, če ste "potrošnik" po definiciji zapisani v Direktivi o pravicah potrošnikov 2011/83/EU ("Pravilnik") in ste prebivalec Evropske unije ter niste pričeli z uporabo storitve. V primeru, da se Pravilnik nanaša na ta Pravila uporabe, lahko svoje članstvo prekinete v roku štirinajstih (14) dni od dneva, ko ste se registrirali kot uporabnik Storitve tako, da pošljete pisno obvestilo. Storitev lahko uporabite takoj po opravljeni registraciji kot član.

(a) Če ste pričeli z uporabo naše storitve v štirinajstih (14) dneh, torej v obdobju prekinitve, ki vam pripada po Direktivi o pravicah potrošnikov 2011/83/EU, boste morali zahtevati, da vam omogočimo storitev. V primeru, da zahtevate, da vam omogočimo storitev, vas bomo prosili, da plačate ceno storitve za obdobje do dne, ko storitev prekinete. Za pričetek uporabe storitve se šteje karkoli od naslednjega:

(i) Pošiljanje sporočil uporabnikom;
(ii) Branje sporočil od drugih uporabnikov;
(iii) Pošiljanje všečkov drugim uporabnikom.

(b) Če niste pričeli z uporabo naše storitve v roku štirinajstih (14) dni, ki se smatrajo za obdobje prekinitve po Direktivi o varstvu potrošnikov 2011/83/EU, vam bomo omogočili povračilo vseh stroškov, ki ste jih plačali, v roku 14 dni od prejema vašega obvestila o prekinitvi uporabe storitve.

17. Odškodnina

V meri, v kateri je to dovoljeno z zakonom, nam dajete svoje soglasje za nadomestilo škode, varstvo in držanje Firme, njenih povezanih firm, povezanih organov korporacije, delničarjev, uslužbencev, zaposlenih, agentov in predstavnikov za in proti izgubam, škodi, davku (vključujoč GST), odgovornost in/ali stroške (vključujoč pravne stroške s polno odškodnino), ki jih lahko krijejo Firma, njene podružnice, povezani organi korporacij, delničarji, uslužbenci, zaposlenci, agenti in predstavniki, ki izhajajo iz ali so v vezi z:

(a) vašim kakršnimi koli kršenji teh pogojev;
(b) vašo kakršno koli nepooblaščeno uporabo spletne strani, ki je povezana z vami ali se z vami lahko poveže;
(c) vsakim kršenjem kakršnega koli zakona; in
(d) kakršnimi koli dejanjem ali opustitvijo, ki jo naredite v zvezi s spletno stranjo.

Dajete svoje soglasje, da boste popolnoma sodelovali pri obrambi kakršnega koli zahtevka. Pridržujemo si pravico (vendar nimamo nobene obveznosti), da bomo prevzeli izključno obrambo in kontrolo nad kakršnim koli materialom, ki je na drug način podvržen vaši krivdi, pod pogojem, da ostanete odgovorni za kakršen koli takšen zahtevek.

18. Splošno

18.1 Nespoštovanje pogojev

Firma ne prevzame nobene odgovornosti za kakršno koli nespoštovanje teh Pogojev uporabe, ali če takšen neuspeh nastane zaradi okoliščin, ki so zunaj naše razumne kontrole.

18.2 Odrekanje

Če se ob eni priložnosti odrečemo kakršni koli pravici, ki nam pripada po teh Pogojih uporabe, to ne pomeni, da se lahko kdor koli sklicuje na to naše odrekanje in da to pomeni, da nam to pravico lahko kadar koli avtomatsko odvzame.

18.3 Ločljivost določb

Če se kakršen koli del teh Pogojev uporabe šteje kot neveljaven, neizvedljiv ali nezakonit iz kakršnega koli razloga, preostali Pogoji uporabe še naprej ostanejo v veljavi.

18.4 Jezik pogodbe

Jezik te pogodbe je angleščina. Če je Firma ponudila prevod angleške verzije te pogodbe, ste seznanjeni in soglašate, da je prevod narejen le zaradi vašega udobja. Če obstaja neskladje med verzijo te pogodbe v angleščini in prevodom, ima prednost verzija v angleščini.

18.5 Spremembe

Pridržujemo si pravico do občasnih sprememb teh Pogojev uporabe. Spremembe in dopolnila začnejo veljati takoj po tem, ko je na spletni strani objavljeno obvestilo o tem. Vaša nadaljnja uporaba spletne strani po takem obvestilu predstavlja pogodbo, ki vas obvezuje po teh spremembah in dopolnilih Pogojev uporabe.

18.6 Dodelitev

Nobene izmed pravic, ki jih imate po tej Pogodbi ali v pogledu Storitve ali spletne strani, ne smete dodeliti tretji strani. Firma ima pravico dodeliti katerokoli svojo pravico ali vse svoje pravice in obveznosti iz te pogodbe ali Storitve kateri koli tretji strani. Ko se izbere Firma, v primeru, da tretja stran prevzame obveznosti Firme po tej Pogodbi, bo ta Firma osvobojena sleherne odgovornosti v skladu s to Pogodbo.

18.7 Medsebojno razmerje

Soglašate, da ne obstaja skupno vlaganje, partnerstvo, zaposlitev ali agencijsko razmerje med vami in Firmo, ki bi bili rezultat te pogodbe ali vaše uporabe Storitve ali spletne strani.

18.8 Merodajno pravo

(a) Uporabniki, ki so rezidenti v Evropski uniji, se strinjajo, da je ta Pogodba urejena z zakoni Anglije in Walesa in dajejo svoje soglasje, da so podvrženi izključni pristojnosti sodišč Anglije in Walesa. (b) Uporabniki, ki imajo svoje prebivališče v državi, ki ni članica Evropske unije, se strinjajo, da je ta pogodba urejena z zakoni, ki so v veljavi v Queenslandu v Avstraliji in se strinjajo, da so podvrženi izključni pristojnosti sodišč te jurisdikcije.

19. Definicije

V teh Pogojih uporabe imajo posamezni izrazi in pojmi naslednje pomene:

"Zahtevek" v odnosu z osebo, pomeni zahtevek, iskanje, pravno sredstvo, tožbo, poškodbo, škodo, izgubo, stroške, odgovornost, tožbo, postopek, pravico do tožbe, zahtevek za nadomestilo ali odgovornost, ki je nastala ali usmerjena od osebe ali zoper osebo, ne glede na to, kako je nastala in ne glede na to, ali je ugotovljena ali neznana, ali neposredna, bodoča ali nepredvidena

"Komercializirati" pomeni izkoriščati, dajati na tržišče, promovirati, razvijati, integrirati, raziskovati, prodati in izvajati katera koli druga dejanja zaradi dobička ali nagrade;

"Firma" pomeni Cupid Media Pty Ltd (ACN 104 844 564), firma, ki je registrirana v Novem Južnem Walesu v Avstraliji in vključuje vse povezane korporacije ali pridružene organe (tako kot so ti izrazi definirani v Zakonu o korporacijah iz l. 2001 (Cth)) Cupid Media‐e Pty Ltd

"EU" pomeni politično in ekonomsko unijo držav članic, nameščenih v Evropi, ki je poznana tudi kot Evropska unija;

"Država EU" pomeni katero koli državo, ki je trenutno članica EU in država pogodbenica EU, in označuje Avstrijo, Belgijo, Bolgarijo, Hrvaško, Ciper, Češko, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Madžarsko, Irsko, Italijo, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Malto, Nizozemsko, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Slovaško, Slovenijo, Španijo in Švedsko;

"Osebni podatki" pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na fizično osebo in s katerimi se lahko osebo identificira ("subjekt podatkov"); fizična oseba, ki se lahko identificira, je tista oseba, ki se lahko neposredno ali posredno identificira, posebej na podlagi identifikatorjev, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov specifičnih za fizično, fiziološko, genetsko, mentalno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe;

"Plačane storitve" pomenijo ugodnosti in storitve, ki so dostopne članom spletne strani, ki plačujejo nadomestilo in imajo veljavno naročnino;

"Izjava o zasebnosti" pomeni Politiku zasebnosti Firme, ki je dostopna na spletni strani;

"Storitev" pomeni vsebine, ki so članom dostopne na spletni strani;

"Osebni podatki posebne kategorije" pomenijo osebne podatke, ki odkrivajo rasno ali etnično poreklo, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatu, podatke o nekaznovanju, genetske in biometrijske podatke zaradi edinstvenega identificiranja fizične osebe, podatke, ki se nanašajo na zdravje ali podatke, ki se nanašajo na vaše seksualno življenje ali seksualno orientacijo.

"Spletna stran" pomeni to spletno stran, ki je v lasti in s katero upravlja Firma;

"Pogoji uporabe" pomenijo te Pogoje uporabe, kot tudi vse občasne spremembe in dopolnila teh Pogojev uporabe, ki predstavljajo pogodbo med vami in Firmo;

"Mi", "Nam" in "Naši" so izrazi, ki se nanašajo na Firmo.