Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Vyhlásenie spoločnosti Cupid Media o ochrane osobných údajov

(Naposledy aktualizované 4. januára 2024)

1. Úvod

a) Všeobecné ustanovenia

EuroCupid (Webová stránka) je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou, ktorá patrí do skupiny spoločností Dating Group.

Zaväzujeme sa chrániť súkromie používateľov svojich služieb. Chápeme, že návštevníci a používatelia Webovej stránky sa obávajú o svoje súkromie a o diskrétnosť a bežpečnosť Osobných údajov, ktoré poskytujú.

Osobné údaje zhromažďujeme, používame a zverejňujeme iba v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a zákonmi platnými v jurisdikciách, v ktorých osobné údaje zhromažďujeme. Ak je medzi týmto Vyhlásením o ochrane súkromia a platným zákonom nesúlad, v rozsahu rozporu má prednosť príslušný zákon.

b) Kontakt

Naše kontaktné údaje sú:

Formulár pre online podporu: Kliknite tu (túto možnosť použite pre najrýchlejší kontakt)

E‐mail: team@EuroCupid

Telefón: +61 7 5571 1181

Fax: +61 7 3103 4000

Poštová adresa: EuroCupid, P. O. Box 795, Southport BC, QLD 4215, Austrália

E‐mail pre riešenie problémov v súvislosti s ochranou súkromia: privacy@cupidmedia.com

Ak sa nachádzate v Európskej únii, zástupcom spoločnosti v otázkach ochrany údajov je spoločnosť VeraSafe.

Okrem toho, že sa môžete spojiť s nami pomocou uvedených kontaktných údajov, v záležitostiach týkajúcich sa spracovania vašich Osobných údajov môžete kontaktovať spoločnosť VeraSafe pomocou tohto kontaktného formulára: https://www.verasafe.com/privacy‐services/contact‐article‐27‐ representative.

Prípadne je možné kontaktovať spoločnosť VeraSafe na týchto adresách:

Meno: VeraSafe Czech Republic s.r.o
Adresa: Klimentsk6 46 Prague 1, 11002 Czech Republic; alebo

Názov: VeraSafe Ireland Ltd
Adresa: Unit 3D, North Point House, North Point Business Park, New Mallow Road, Cork T23AT2P, Írsko.

Ak sa nachádzate v Spojenom kráľovstve, podľa článku 27 všeobecného nariadenia o ochrane údajov v Spojenom kráľovstve je zástupcom spoločnosti v otázkach ochrany údajov spoločnosť VeraSafe. Okrem toho, že sa môžete spojiť s nami pomocou uvedených kontaktných údajov, v záležitostiach týkajúcich sa spracovania vašich Osobných údajov môžete kontaktovať spoločnost VeraSafe pomocou tohto kontaktného formulára: https://verasafe.com/public‐resources/contact‐data‐protection‐ representative alebo telefonicky na čísle +44 (20) 4532 2003.

Spoločnosť VeraSafe je možné kontaktovať aj na týchto adresách:

VeraSafe United Kingdom Ltd.
37 Albert Embankment
London SE1 7TL
United Kingdom

2. Základ pre zhromažďovanie

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov stanovuje zásady spoločnosti týkajúce sa zhromažďovania a používania vašich osobných údajov počas používania Webovej stránky a Súvisiacich webových stránok spoločnosti Cupid Media a ďalších pridružených webových stránok skupiny Dating Group. Slová, ktoré začínajú veľkými písmenami, ako napríklad „Osobné údaje“ a „Osobné údaje osobitnej kategórie“, sú definované v článku 1.9 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Pri zhromažďovaní vašich Osobných údajov budeme vychádzať z tohto základu:

(a) Zmluvné služby

Keď si vytvoríte účet prostredníctvom našej Webovej stránky, jednej zo Súvisiacich webových stránok spoločnosti Cupid Media alebo webovej stránky prevádzkovanej skupinou Dating Group, a požiadate nás o poskytnutie služieb, vaše Osobné údaje budeme musieť zhromažďovať a používať na nasledujúce účely:

(i) uzavretie zmluvy s vami a


(ii) poskytnutie služieb, ktoré sú dostupné prostredníctvom Webovej stránky.

(b) Oprávnené obchodné účely

V prípadoch, kedy nezhromažďujeme a nepoužívame vaše Osobné údaje na to, aby sme s vami uzavreli zmluvu alebo vám poskytli naše služby, môžeme vaše Osobné údaje stale zhromažďovať, ak uvážime, že:

(i) na vás zhromažďovanie a používanie nebude mať škodlivý vplyv;
(ii) takéto zhromažďovanie a používanie je v súlade s tým, čo by ste racionálne očakávali v kontexte nášho používania vašich Osobných údajov; a
(iii) je to nevyhnutné na splnenie nášho oprávneného záujmu.

To môže zahŕňať napríklad používanie vašich Osobných údajov na účely zlepšenia našej Webovej stránky alebo ponuky, ktorú vám poskytujeme.

(c) Súlad so zákonmi

V určitých situáciách, ktoré od nás vyžadujú, aby sme vaše Osobné údaje spracúvali v záujme dodržiavania zákonov, napríklad ak takéto spracúvanie od nás vyžaduje súdny príkaz alebo regulačný orgán.

(c) Váš súhlas

Vstupom na Webovú stránku a jej používaním súhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich Osobných údajov v súlade s podmienkami tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Registráciou účtu, prihlásením sa na Webovú stránku ako jej člen alebo prihlásením sa na Súvisiacu webovú stránku súhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich Osobných údajov a Osobných údajov osobitnej kategórie.

Súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich Osobných údajov našou stranou môžete kedykoľvek odvolať ukončením používania príslušnej Webovej stránky alebo Súvisiacej webovej stránky. Ak ste členom s vytvoreným účtom, môžete svoj súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich Osobných údajov a Osobných údajov osobitnej kategórie našou stranou odvolať tak, že prestanete používať svoj účet a požiadate o jeho pozastavenie alebo vymazanie. Žiadosti o pozastavenie alebo vymazanie môžu byť podané prostredníctvom vášho účtu alebo nás môžete kontaktovať pomocou kontaktných informácií uvedených v článku 1(b) tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Upozorňujeme, že ak chcete vymazať všetky Osobné údaje, ktoré sme o vás už zhromaždili, musíte podať žiadosť podľa postupu uvedeného v článku 7(f) tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

3. Anonymita

Vzhľadom na povahu služieb, ktoré poskytuje spoločnosť, je nepraktické, aby sme nepoznali vaše celé meno. Keď si vytvoríte členský účet, požadujeme od vás, aby ste sa identifikovali a uviedli pravdivé a presné informácie.

4. Zhromažďovanie údajov

a) Všetci používatelia

Kedykoľvek navštívite našu Webovú stránku (platí to aj pre používateľov, ktorí nie sú členovia), naše servery automaticky zaznamenávajú informácie o vašom použití Webovej stránky na štatistické účely, ako napríklad:

i) typ použitého prehliadača;
ii) odkazujúcu URL;
iii) IP adresu;
iv) počet a typ prezeraných stránok;
v) dátum a čas návštev; a
vi) výstupnú adresu URL.

Tieto informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, nie sú osobnými údajmi a vždy zostávajú anonymné. Anonymné údaje prepájame s osobnými údajmi len v prípade, že ste sa v čase použitia nezaregistrovali ako člen alebo ste sa ako člen neprihlásili. Preto ak ste sa na Webovej stránke neidentifikovali, napríklad vytvorením si členského účtu alebo prihlásením sa, neprepojíme s vami záznam o vašom používaní našej Webovej stránky na identifikačnom základe.

b) Členovia

Keď si vytvoríte členský účet, zhromažďujeme o vás údaje, aby sme vám mohli poskytnúť všetky výhody členstva. Zhromažďujeme neidentifikačné údaje, ako aj osobné údaje od vás priamo pri prvej registrácii a tiež občasne, ak nám poskytnete ďalšie informácie.

Osobné údaje, ktoré môže zhromažďovať spoločnosť, zahŕňajú:

i) vaše celé meno;
ii) vašu e‐mailovú adresu;
iii) adresu vášho bydliska;
iv) vaše telefónne číslo;
v) vašu fotografiu;
vi) váš vek;
vii) vaše povolanie;
viii) popis vášho vzhľadu;
ix) informácie o vašej platobnej karte a fakturačné údaje(ak ste ich uviedli).

Z dôvodu dodržiavania právnych predpisov a poskytovania našich služieb môžeme tiež zhromažďovať určité Osobné údaje osobitnej kategórie vrátane:

i) vášho rasového alebo etnického pôvodu;
ii) vašich politických názorov;
iii) vášho náboženského presvedčenia alebo príslušnosti;
iv) vášho filozofického presvedčenia alebo členstva v odboroch;
v) vášho zdravia;
vi) vašich sexuálnych preferencií, správania alebo orientácie; a
vii) vášho registra výpisu trestov (ak máte pobyt v USA).

Vstupom na Webovú stránku a jej používaním výslovne súhlasíte so zhromažďovaním a používaním Osobných údajov osobitnej kategórie v súlade s podmienkami tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

c) Cookies a iné sledovacie technológie

Na zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti na našich Webových stránkach môžeme použiť súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie, ako sú pixelové tagy, webové majáky, identifikátory zariadení alebo reklamné identifikátory. Výslovne potvrdzujete a vyjadrujete súhlas s prenosom vašich Osobných údajov osobitnej kategórie našim poskytovateľom služieb tretích strán vrátane pridružených zoznamovacích služieb, ktoré riadi a prevádzkuje skupina Dating Group.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom vhodných nastavení vo vašom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, pravdepodobne nebudete môcť využívať všetky funkcie našej Webovej stránky.

Naša Webová stránka používa službu Google Analytics, ktorá prenáša údaje o návštevnosti webových stránok na servery Google v Spojených štátoch. Služba Google Analytics neidentifikuje jednotlivých používateľov a nespája vašu IP adresu s inými údajmi spoločnosti Google. Prehľady poskytované službou Google Analytics nám pomáhajú porozumieť návštevnosti našich webových stránok a ich používaniu.

Službu Google Analytics pre zobrazovanie reklám môžete prispôsobiť alebo zrušiť pomocou nastavení reklám vo svojom účte Google.

Náš web používa súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie na podporu služby Google Analytics pre:

i) integráciu marketingovej platformy Google;
ii) demografické vykazovanie a podávanie správ o záujmoch;
iii) grafickú inzerciu vrátane remarketingu a nahlasovania zobrazení v Obsahovej sieti Google s cieľom inzerovať naše služby online;
iv) optimalizáciu a personalizáciu reklamných služieb na základe vašich minulých návštev našej Webovej stránky; a
v) nahlasovania používania reklamných služieb, interakcií so zobrazeniami reklamy a ich súvislosť s návštevami našich stránok.

Súbory cookie a ďalšie sledovacie technológie sa môžu použiť aj na podporu analýzy inými tretími stranami.

d) Interakcie tretích strán

Tretím stranám vrátane autorizovaných poskytovateľov služieb, reklamných spoločností, platforiem na správu údajov a reklamných sietí môžeme povoliť, aby zobrazovali reklamy na našej Webovej stránke.

Tieto spoločnosti môžu používať sledovacie technológie (napríklad cookies, značky pixelov, webové majáky, identifikátory zariadení alebo reklamné identifikátory) na sledovanie informácií o používateľoch, ktorí si prezerajú alebo interagujú s ich reklamami. Všetky informácie, ktoré tieto tretie strany zhromažďujú prostredníctvom súborov cookie, sú úplne anonymné a nie je možné ich identifikovať. Príklady tretích strán zahŕňajú: 360, Adobe, Akamai, Appnexus, Baidu, Bing, Cake, chargeback.com, Criteo, Dating Group, District M, Ecom Services, Facebook, Firebase, reklamy Google, Správca reklám Google, Google Analytics, HotJar, Index Exchange, Naver, Olark, Oracle, Publift, Pubmatic, Pusher, RayGun, Rubicon Project, SDL, Sentient, Taboola, TikTok, Twitter, Urban Airship, Visa Inc., Yahoo, Yandex, Zendesk, Zero Bounce.

Použitie zhromažďovania údajov tretích strán môžete odmietnuť výberom vhodných nastavení v prehliadači alebo deaktiváciou profilu.

Na našich webových stránkach je tiež niekoľko miest, kde môžete pristupovať na webové stránky tretích strán, ktoré nepostupujú podľa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov a ktoré nekontrolujeme. Tieto webové stránky tretích strán môžu zhromažďovať vaše osobné údaje. Odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok tretích strán, ktoré navštívite.

(e) Reklama

Našim používateľom, ktorí nemajú predplatený plán, zobrazujeme reklamy. Používateľom bez plánu predplatného sa zobrazujú reklamy zobrazované z platformy Google Ads Manager - otvorenej burzy reklám, ktorá umožňuje inzerentom z celého sveta nakupovať náš inventár prostredníctvom spoločnosti Google a reklamných sietí tretích strán, ktoré sú kompatibilné s burzou reklám Google. Službe Google Ads Manager neposkytujeme žiadne osobné údaje okrem tokenu reklamy, ktorý umožňuje inzerentovi rozlíšiť jedného používateľa od druhého, ale nezobrazuje identitu používateľa.

(f) Sociálne médiá

Spoločnosť má rozhranie so stránkami sociálnych sietí, ako sú Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Weibo, TikTok a ďalšie. Ak sa rozhodnete prostredníctvom týchto služieb označiť informácie z našej Webovej stránky tlačidlom „páčiť“ alebo „zdieľať“, mali by ste si prečítať zásady ochrany osobných údajov príslušnej služby. Ak ste členom stránky sociálnych sietí, rozhrania môžu umožniť serveru sociálnych sietí prepojiť vaše návštevy tejto Webovej stránky s inými osobnými údajmi.

5. Účely zhromažďovania, uchovávania, používania a zverejňovania Osobných údajov

a) Získavanie údajov len od vás

Pokiaľ je to účelné alebo praktické, osobné údaje o vás zhromažďujeme priamo od vás.

b) Účely zhromažďovania Osobných údajov

Zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na:

i) to, aby nám umožnili spracovať vašu žiadosť o členstvo a umožnili nám poskytovať vám služby (vrátane vytvorenia vášho verejne viditeľného profilu, umožnenia členom vyhľadávať vhodných členov a zabezpečenia mechanizmov komunikácie medzi členmi);
(ii) to, aby ste si mohli jednoducho preniesť profil vytvorený na našej Webovej stránke na inú webovú stránku alebo službu, ktoré vlastníme, prevádzkujeme alebo ku ktorým sme pridružení vrátane ďalšej služby, ktorú ponúka člen skupiny Dating Group;
ii) naše interné výskumné a štatistické účely (vrátane segmentácie trhu a analýzy hodnoty zákazníkov);
iii) to, aby sme vám mohli zasielať ďalšie informácie alebo materiály, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať;
iv) to, aby sme spracovateľovi platieb umožnili spracovať platby, ktoré nám poskytnete; a
v) akýkoľvek iný účel špecifikovaný v našich zmluvných podmienkach používania Webovej stránky, ktoré sú k dispozícii na našej Webovej stránke

(„Primárny účel“).

Osobné údaje nepredávame žiadnym tretím stranám ani ich neposkytujeme tretím stranám na žiadne obchodné účely (pokiaľ tento obchodný účel nebol výslovne uvedený v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov).

c) Používanie a zverejňovanie osobných údajov

Použitie osobných údajov na primárny účel bude zahŕňať použitie Osobných údajov v automatizovaných rozhodovacích procesoch.

Osobné údaje o vás použijeme alebo zverejníme na iné účely než primárny účel (ďalej len „sekundárny účel“) iba ak sa uplatňujú tieto podmienky:

i) sekundárny účel súvisí s primárnym účelom a ak sú osobné údaje osobnými údajmi osobitnej kategórie, sekundárny účel priamo súvisí s primárnym účelom; a
ii) rozumne by ste očakávali, že osobné údaje použijeme alebo zverejníme na sekundárny účel; alebo
iii) ste súhlasili s použitím alebo zverejnením na sekundárny účel; alebo
iv) použitie alebo sprístupnenie osobných údajov je požadované alebo povolené podľa zákona, nariadenia alebo súdneho príkazu.

Aby sme vám mohli ponúkať naše produkty a služby, môžeme tretím stranám, napríklad Facebooku a ďalším spoločnostiam patriacich do skupiny Dating Group, poskytnúť aj hash (anonymizovaný reťazec) vašej e‐mailovej adresy (ale žiadne iné osobné údaje), aby sme pre vás mohli lepšie zacieliť našu reklamu pomocou produktov, ako sú Prispôsobené publikum Facebooku.

Porovnanie vašej hashovanej e‐mailovej adresy bude iba na účely propagácie našich produktov a služieb pre vás a táto tretia strana ich nebude používať na žiadny iný účel. Porovnanie hodnoty hash vašej e‐mailovej adresy sa nepoužije na identifikáciu vás ani vašej e‐mailovej adresy a tretej strane neposkytneme žiadne ďalšie informácie o vás. V prípade prenosov vašich osobných údajov v rámci skupiny vás požiadame o vyjadrenie súhlasu s ich používaním na takýto účel.

Súhlas s naším používaním vašich Osobných údajov na primárne a sekundárne účely môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás budete kontaktovať pomocou kontaktných informácií uvedených v článku 1(b) tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Môže to však ovplyvniť alebo obmedziť vašu schopnosť používať Webové stránky a služby spoločnosti Cupid Media.

d) Uchovávanie osobných údajov

Na ochranu vašich Osobných údajov, ktoré uchovávame, použijeme postupy osvedčených postupov a podnikneme všetky primerané kroky, aby sme zabránili:

i) zneužitiu, rušeniu a strate; a
ii) neoprávnenému prístupu, zmene alebo zverejneniu.

V nepravdepodobnom prípade závažného porušenia údajov, ktoré pravdepodobne povedie k ohrozeniu vašich práv a slobôd, o tom bezodkladne informujeme príslušný dozorný orgán vo vašej jurisdikcii. Ak existuje vysoké riziko, že závažné porušenie údajov bude mať vplyv na vaše práva a slobody, upozorníme vás aj na toto porušenie.

e) Zverejňovanie údajov v zahraničí

Všetky informácie o profile, ktoré ste nám poskytli, sa budú vo vašom profile zobrazovať verejne bez ohľadu na polohu diváka. Vytvorením profilu potvrdzujete, že príjemcovia zo zahraničia si budú môcť zobraziť váš profil.

Aby sme mohli zákazníkom poskytovať podporu, vykonávať funkcie back office, vykonávať úlohy súvisiace s predchádzaním podvodom alebo poskytovať vám služby, budeme niekedy musieť našim zamestnancom a dodávateľom (ktorí sa môžu nachádzať v inej krajine ako vašej krajine bydlicka alebo ktorých zdroje sa tam môžu nachádzať) povoliť prístup k vašim profilovým informáciám, fakturačným alebo iným osobným údajom, ktoré ste poskytli.

Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich Osobných údajov. Ako pri každom prenose údajov, isté riziko porušenia údajov je prítomné vždy. Môžu nastať prípady, keď budú vaše Osobné údaje predané do tretích krajín a medzinárodným organizáciám, ktoré neboli predmetom rozhodnutia Komisie pre ochranu údajov alebo rozhodnutia príslušného dozorného orgánu vo vašej jurisdikcii. Takéto prenosy údajov sú nevyhnutné na to, aby sme si mohli plniť naše povinnosti stanovené v Podmienkach používania webových stránok spoločnosti Cupid Media a aby sme vám mohli poskytovať naše služby.

Poskytnutím svojich Osobných údajov a Osobných údajov osobitnej kategórie výslovne súhlasíte s medzinárodným prenosom a spracovaním týchto údajov v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov, vrátane ktoréhokoľvek člena skupiny Dating Group v rámci obmedzení, a to v informovanej znalosti rizík spojených s takýmito prenosmi a spracovaním.

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás budete kontaktovať pomocou kontaktných informácií uvedených v článku 1(b) tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Môže to však ovplyvniť alebo obmedziť vašu schopnosť používať Webovú stránku a služby spoločnosti Cupid Media.

Za všetkých ostatných okolností poskytneme Osobné údaje Tretej strane alebo Medzinárodnej organizácii len v prípade, že zverejnenie údajov je požadované alebo schválené zákonom, iným právnym predpisom alebo súdnym príkazom.

f) Nevyžiadané údaje

Ak zhromažďujeme vaše Osobné údaje, ktoré sme od vás nežiadali, a ak zisstíme, že máme zákonné povolenie zhromažďovať tieto údaje, budeme s nimi zaobchádzať v súlade s podmienkami stanovenými v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Vo všetkých ostatných prípadoch zničíme alebo deidentifikujeme príslušné Osobné údaje hneď, ako to bude možné, a ak je to zákonné a účelné.

g) Údaje, ktoré nie sú dôverné

S akýmkoľvek materiálom alebo údajmi, ktoré ste poskytli na zahrnutie do ktoréhokoľvek profilu člena, sa bude zaobchádzať ako s nedôvernými a nechránenými. Takýto materiál alebo informácie môžeme použiť bez obmedzenia. Konkrétne bude spoločnosť Cupid Media používať také materiály alebo údaje (vrátane všetkých profilových informácií, fotografií, videa alebo zvukových záznamov), ktoré ste nám poskytli, aby ste skopírovali svoj profil na akékoľvek iné zoznamovacie stránky, ktoré vlastní a prevádzkuje spoločnosť Cupid Media, alebo akúkoľvek inú príslušnú zoznamovaciu stránku, ktorá patrí do skupiny Dating Group. Akýkoľvek taký materiál alebo údaje, ktoré poskytnete, budú sprístupnené na prečítanie ostatným členom alebo používateľom tejto Webovej stránky.

h) Komunikácia

Vyhradzujeme si právo zasielať vám elektronickú poštu, ktorá sa týka odporúčaných profilových zhôd, upozornení na aktivitu, ako sú upozornenia na záujmy alebo upozornenia na správy, propagačné akcie alebo ponuky, zmeny alebo doplnky k našim službám alebo akékoľvek produkty a služby našich pridružených spoločností.

Ak ste členom našej Webovej stránky, môžete spravovať svoje e‐mailové preferencie pomocou nastavení na stránke Upozornenia a prispôsobiť tak to, aký typ e‐mailovej komunikácie chcete dostávať.

6. Zničenie osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba dovtedy, kým ich budeme potrebovať na legitímne obchodné účely a podľa toho, ako to vyžaduje platné právo. Podnikneme primerané kroky na vymazanie akýchkoľvek Osobných údajov, ktoré o vás máme, ak:

i) Osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré boli zhromaždené, pričom nie sme inak oprávnení takéto údaje uchovávať; a
ii) nie sme podľa zákona, nariadenia alebo súdneho príkazu povinní uchovávať tieto informácie.

Ak boli určité informácie poskytnuté tretím stranám v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov, na ich uchovávanie sa vzťahujú pravidlá príslušnej tretej strany.

7. Prístup, oprava a prenosnosť

a) Prístup k Osobným údajom

Na požiadanie vám poskytneme prístup k Osobným údajom, ktoré máme vo vzťahu k vám, s výnimkou prípadov, keď:

i) by poskytnutie prístupu bolo nezákonné; alebo
ii) odoprenie prístupu sa vyžaduje alebo povoľuje na základe príslušného zákona, nariadenia alebo súdneho príkazu.

Ak chcete požiadať o prístup k svojim Osobným údajom, kontaktujte nás pomocou podrobností uvedených v článku 1(b) tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Na základe vašej žiadosti vás budeme kontaktovať do jedného (1) mesiaca od dátumu prijatia vašej žiadosti a poskytneme vám požadované Osobné údaje, pokiaľ sa nerozhodneme, že existuje nejaký dôvod alebo povinnosť, aby sme vám tento prístup neposkytli.

b) Zverejnenie tretej strane

Vaše Osobné údaje nepredávame žiadnym tretím stranám. Pokiaľ nie je v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov výslovne uvedené inak, neposkytujeme vaše Osobné údaje žiadnym tretím stranám na iné obchodné účely. Bez ohľadu na to však môžete kedykoľvek požiadať o potvrdenie, že vaše Osobné údaje neboli predané tretej strane, alebo požiadať o podrobnosti týkajúce sa toho, akej tretej strane boli vaše údaje predané alebo poskytnuté na obchodné účely.

Bez ohľadu na uvedené môžeme vaše Osobné údaje za určitých okolností sprístupniť našim poskytovateľom služieb tretích strán (aby sme vám mohli poskytnúť naše služby), našim spriazneným subjektom prevádzkujúcich zoznamovacie služby, ktoré riadime, alebo ďalším členom skupiny Dating Group (napríklad v prípade, že ste požiadali o prenos alebo presun profilu, ktorý ste si vytvorili na niektorej z našich webových stránok, na inú webovú stránku alebo zoznamovaciu službu).

c) Prenosnosť údajov

Pokiaľ to nepriaznivo neovplyvní práva a slobody iných osôb a ak ste nás kontaktovali so žiadosťou:

i) sme na spracovanie vašich Osobných údajov použili automatizované prostriedky a poskytneme vám kópiu týchto Osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte; a
ii) po prijatí vašej žiadosti, ak je to technicky možné, pošleme vaše osobné údaje priamo inému držiteľovi údajov.

d) Komerčne citlivé údaje

Ak by poskytnutie prístupu k vašim Osobným údajom odhalilo komerčne citlivé informácie, nemôžeme vám poskytnúť prístup k týmto informáciám. Poskytneme vám však odôvodnenie nášho rozhodnutia.

e) Využitie služieb sprostredkovateľov

Ak vám nemôžeme priamo poskytnúť prístup k vašim Osobným údajom, môžeme zvážiť využitie služieb sprostredkovateľa, ktorý vám prístup umožní.

f) Oprava a vymazanie osobných údajov

Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby údaje, ktoré nám poskytujete, boli presné a podľa potreby vaše Osobné údaje aktualizovať. Ak z nejakého dôvodu nemôžete opraviť niektoré Osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, kontaktujte nás pomocou údajov uvedených v článku 1(b).

Ak sa po prijatí vašej žiadosti rozhodneme neopraviť vaše údaje, do jedného mesiaca vás budeme informovať o dôvodoch nášho odmietnutia a spôsoboch, akými sa môžete proti tomuto rozhodnutiu odvolať.

Ak si želáte, aby boli vaše Osobné údaje vymazané, oznámte nám svoju žiadosť pomocou kontaktných informácií uvedených v článku 1(b). Vaše Osobné údaje nevymažeme len v prípade, keď ich budeme musieť uchovať v súlade s iným ustanovením tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, GDPR alebo z akýchkoľvek iných právnych dôvodov. Vymazanie vašich Osobných údajov však môže mať za následok vymazanie vášho členského účtu na stránkach Cupid Media, čo znamená, že nebudete môcť využívať naše.

Ak opravíme alebo vymažeme vaše Osobné údaje, ktoré sme predtým sprístupnili tretej strane v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov, podnikneme primerané kroky, aby sme tretiu stranu informovali o oprave alebo vymazaní a požiadali ich o rovnaký postup.

g) Odmietnutie opravy alebo vymazania

Ak vám odmietneme poskytnúť prístup k vašim Osobným údajom alebo odmietneme opraviť alebo vymazať vaše Osobné údaje, budeme vás informovať o dôvode, ktorý viedol k tomuto rozhodnutiu.

h) Obmedzenie spracovania údajov

Môžete požiadať, aby sme obmedzili spôsob, akým spracovávame vaše Osobné údaje a ako s nimi nakladáme. Ak tak urobíte, vaše Osobné údaje budeme spracovávať: iba s vaším súhlasom; na preukázanie, uplatnenie alebo obranu proti právnym nárokom smerovaným na našu spoločnosť; alebo na ochranu práv inej osoby.

i) Náklady

Prístup k vašim Osobným údajom, ich vymazanie a oprava, vrátane akejkoľvek súvisiacej komunikácie, sa spravidla poskytuje bezplatne.

Ak sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané (najmä opakované žiadosti), môžeme vám za poskytnutie informácií, komunikácie alebo za vykonanie požadovaných krokov účtovať primeraný poplatok. Ak sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, môžeme vašu žiadosť tiež zamietnuť.

j) Osobitné právo na vznesenie námietky

Ak je potrebné, aby sme spracúvali vaše Osobné údaje bez vášho súhlasu z dôvodov:

i) vykonania úlohy, ktorá nám bola zverená;
ii) výkonu úradnej moci, ktorý nám bol zverený; alebo
iii) ak je to v našich oprávnených záujmoch alebo v oprávnených záujmoch tretej strany;

budete mať právo namietať proti takémuto použitiu.

Ak namietate proti nášmu použitiu vašich osobných údajov, zdržíme sa používania vašich osobných údajov, pokiaľ pre nás neexistujú presvedčivé legitímne dôvody na použitie týchto osobných údajov alebo na preukázanie, uplatnenie či ochranu právnych nárokov.

Ak sme vaše Osobné údaje zhromaždili v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov a rozhodli sme sa ich použiť na účely priameho marketingu (s ktorým súhlasíte), máte právo kedykoľvek proti takémuto použitiu namietať.

Po prijatí námietky, pokiaľ je to pre nás primerane praktické, prestaneme používať vaše Osobné údaje na účely priameho marketingu.

8. Sťažnosti

a) Podanie sťažnosti

Ak sa domnievate, že sme vaše Osobné údaje použili alebo zverejnili spôsobom, ktorý je v rozpore s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov alebo inak porušuje platné právne predpisy, pošlite nám e‐mail na privacy@cupidmedia.com.

Ak žijete v Európskej únii a máte sťažnosť alebo otázku týkajúcu sa vašich Osobných údajov, môžete sa tiež obrátiť na spoločnosť VeraSafe, ktorá je naším zástupcom v Európe, pomocou kontaktných informácií uvedených v článku 1(b) tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu vo vašej jurisdikcii. Ak si nie ste istí, ktorý je váš príslušný dozorný orgán, kontaktujte nás.

b) Naša odpoveď

Do 30 dní od prijatia vašej sťažnosti vás budeme písomne informovať o tom, aké kroky v súvislosti s vašou sťažnosťou navrhujeme podniknúť a poskytneme vám podrobnosti o ďalších krokoch, ktoré môžete podniknúť vy v prípade, že nebudete spokojní s našou odpoveďou.

9. Vymedzenie pojmov

„Spoločnosť“ sa vzťahuje na Cupid Media Pty Ltd (CAN 104 844 564), spoločnosť registrovanú v New South Wales v Austrálii, a zahŕňa aj akúkoľvek spriaznenú právnickú osobu alebo pridružený subjekt (ako sú tieto pojmy definované v zákone o korporáciách z roku 2001 (Cth)) spoločnosti Cupid Media Pty Ltd.

„Dating Group“ je spoločnosť SOL Holdings Limited (Číslo HE342740, Cyprus) a všetky jej pridružené subjekty, ktoré riadi a ktoré poskytujú zoznamovacie služby zákazníkom.

„Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“ a GDPR“ znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

„Medzinárodná organizácia“ je organizácia a jej podriadené orgány, ktoré sa riadia medzinárodným verejným právom alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý je zriadený dohodou alebo na základe dohody medzi dvoma alebo viacerými krajinami.

„Osobné údaje “ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby a zahŕňa osobné údaje osobitnej kategórie.

„Spracovanie“ je každá operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, či už automatizovanými prostriedkami alebo nie, ako napríklad zber, zaznamenávanie, organizácia, štruktúrovanie, ukladanie, prispôsobenie alebo zmena, vyhľadávanie, konzultácia, použitie, sprístupnenie prenosom, šírením alebo iným sprístupnením, zarovnanie alebo kombinácia, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.

„Osobné údaje osobitnej kategórie“ sú osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, váš trestný register, genetické a biometrické údaje s cieľom jednoznačne identifikovať fyzickú osobu, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa vášho sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie.

„Súvisiaca webová stránka“ je akákoľvek iná webová stránka vlastnená, prevádzkovaná alebo riadená spoločnosťou Cupid Media Pty Ltd ACN 104 844 564 alebo členom skupiny Dating Group.