EuroCupid Политика за възстановяване на суми

Удовлетвореност на клиента

Удовлетвореността на клиентите винаги е първият ни приоритет. Ако не сте напълно удовлетворени от услугата, моля свържете се с екип за обслужване на клиенти и ни уведомете. Ако не сме в състояние да отстраним някой проблем за Ваше пълно удовлетворение, ние или ще кредитираме допълнително време за Вашето членство, или ще възстановим Вашата членска такса при следните условия.

Ще издадем пълно възстановяване при следните обстоятелства : -

По наша преценка можем да направим възстановявания на членовете по различни други причини. Ако кандидатствате за възстановяване по наша преценка, моля предоставете подробно обяснение защо смятате, че имате право на възстановяване.

Частични възстановявания за неизползвано време

Няма частични възстановявания за неизползвано време. Ще издадем възстановяване за неизползвано време само ако не сте започнали да използвате нашата услуга и не сте инициирали контакт или не сте получили контакт от други членове.